ในหลวง ร.10-พระราชินี เสด็จฯ พิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณทหาร-ตำรวจ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร-ตำรวจ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และวันกองทัพไทย ณ ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร อ.เมือง จ.สระบุรี

พิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร-ตำรวจ ครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกในรอบกว่า 20 ปี และเป็นครั้งแรกในรัชสมัยของในหลวง รัชกาลที่ 10

พิธีสวนสนามใช้กำลังพลทหารและตำรวจทั้งสิ้น 39 กองพัน 10 กรม 6,812 นาย กรมยานยนต์ 6 กองพัน กำลังทางอากาศ ได้แก่ เฮลิคอปเตอร์ เครื่องบินรบ 37 ลำ และมีการถ่ายทอดสดผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (ทรท.) และวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย