อนาคตใหม่ :‬ ล่าชื่อคนดัง-มวลชนออนไลน์ร่วมแคมเปญค้านยุบอนาคตใหม่ อ้าง "หยุดความพัง ยับยั้งความขัดแย้ง"

 • 15 กุมภาพันธ์ 2020

บรรยากาศที่ศาลรัฐธรรมนูญ Image copyright Thai News Pix
คำบรรยายภาพ บรรยากาศที่ศาลรัฐธรรมนูญ วันที่นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ขึ้นไต่สวนคดีถือครองหุ้นสื่อ

‪เข้าสู่ช่วง 6 วันอันตราย ก่อนศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) ในวันศุกร์หน้า ได้ปรากฏความเคลื่อนไหวของ "มวลชนออนไลน์" เมื่อบุคคลมีชื่อเสียงหลากหลายวงการร่วมกันลงชื่อในการรณรงค์คัดค้านการยุบ อนค.‬

‪แคมเปญนี้ถูกเผยแพร่ในวันที่ 15 ก.พ. ผ่านเว็บไซต์ Change.org มี ศ.พิเศษ ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้ริเริ่ม ใช้ชื่อว่า‬ "ประเทศไทยต้องไปข้างหน้า‬ การเมืองต้องเปิดพื้นที่ให้ทุกฝ่าย‬ ร่วมลงชื่อคัดค้านการยุบพรรคอนาคตใหม่‬"

คำบรรยายในแคมเปญดังกล่าวออกตัวไว้ว่าไม่ได้เป็นปากเสียงต่อสู้ให้ อนค. แต่เป้าหมายคือการ "ปกป้องวันนี้และอนาคตของประเทศไทย‬"

"การมุ่งกำจัดกลุ่มการเมืองใด ๆ ให้สิ้นซากนั้น มีแต่จะทำให้สังคมตึงเครียดรอวันระเบิด ‬ช่วยกันหยุดการทำลายล้างทางการเมืองครั้งใหม่ที่จะไม่ให้อะไรนอกจากความพัง!‬" เนื้อหาของแคมเปญระบุตอนหนึ่ง

Image copyright Wasawat Lukharang/BBC Thai
คำบรรยายภาพ ศ.พิเศษ ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ผู้ริเริ่มแคมเปญนี้

แคมเปญดังกล่าวยังบรรยายด้วยว่า ที่ผ่านมามีความพยายามในการหยุดยั้งหรือทำลาย อนค. และชี้ชวนให้เห็นว่า อำนาจการตัดสินปัจจุบันและอนาคตต้องอยู่ในมือประชาชน ไม่ใช่อยู่ที่คนเพียงหยิบมือ‬ นี่เป็นโอกาสที่จะได้ยืนยันสิทธิอันชอบธรรมนั้น‬

‪"ลงชื่อ เพื่อการเมืองไทยเข้มแข็งไปข้างหน้า‬ หยุดความพัง ยับยั้งความขัดแย้ง‬" คำบรรยายแคมเปญระบุในตอนท้าย

สำหรับบรรดาผู้นำทางความคิดและบุคคลมีชื่อเสียงที่เปิดชื่อร่วมคัดค้านการยุบพรรคสีส้มในล็อตแรกมี 154 คน อาทิ

กลุ่มนักวิชาการ

 • ศ.พิเศษ ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ศ.ดร. นิธิ เอียวศรีวงศ์ นักวิชาการประวัติศาสตร์
 • สุลักษณ์ ศิวรักษ์ ปัญญาชนสยาม
 • เสกสรรค์ ประเสริฐกุล อดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ศ.ดร. เกษียร เตชะพีระ อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • พนัส ทัศนียานนท์ อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • รศ.ดร. อภิชาต สถิตนิรามัย อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • รศ.ดร. พวงทอง ภวัครพันธุ์ อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ศ. สุริชัย หวันแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รศ.ดร. โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ อาจารย์ประจำภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ดร. อาทิตย์ เพชรศศิธร หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ร.ศ. สมชาย ปรีชาศิลปกุล อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ศ. สายชล สัตยานุรักษ์ อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ผศ.ดร. สิงห์ สุวรรณกิจ อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • สุไรนี สายนุ้ย อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Image copyright เว็บไซต์ Change.org

กลุ่มคนในวงการนักเขียน/วรรณกรรม/สื่อมวลชน

 • วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ นักเขียนรางวัลศรีบูรพา และสื่อมวลชน
 • อุทิศ เหมะมูล นักเขียนรางวัลซีไรท์
 • วีรพร นิติประภา นักเขียนรางวัลซีไรท์ 2 สมัย
 • วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล นักเขียนและพิธีกร
 • ปรียา พุทธประสาท ผู้ก่อตั้งสำนักพิมพ์เม่นวรรณกรรม
 • ไพศาลย์ เปี่ยมเมตตาวัฒน์ กรรมการบริษัทสำนักพิมพ์ริเวอร์บุ๊ค
 • อธิคม คุณาวุฒิ บรรณาธิการนิตยาสาร WAY MAGAZINE

กลุ่มคนในวงการบันเทิง

 • ยุทธเลิศ สิปปภาค หรือต้อม ผู้กำกับภาพยนตร์
 • ชูเกียรติ​ ศักดิ์​วีระกุล หรือมะเดี่ยว ผู้กำกับภาพยนตร์
 • อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล หรือเจ้ย ผู้กำกับภาพยนตร์ รางวัลปาล์มทองคำ
 • พุทธิพงษ์ อรุณเพ็ง ผู้กำกับและช่างภาพ
 • อนุชา​ บุญยวรรธนะ หรือนุชชี่ ผู้กำกับภาพยนตร์รางวัลสุพรรณหงส์
 • อรจิรา แก้วสว่าง หรือฟ้าใส นักแสดง
 • ปกฉัตร เทียมชัย หรือจิ๊บ นักแสดง
 • กรุณพล เทียนสุวรรณ หรือเพชร นักแสดง
 • คชาภา ตันเจริญ หรือมดดำ พิธีกร
 • อนุชา โอเจริญ ผู้ก่อตั้งค่ายเพลง Rats Records
 • ภูริช สุกุมาลจันทน์ หรือใหญ่ โมโนโทน ศิลปิน
 • ศศพินทุ์ ศิริวาณิชย์ หรือปูเป้ ศิลปิน
 • สุทธิพงศ์ ทัดพิทักษ์กุล หรือฮาร์ท
 • ศิลปินวง เบิร์ด & ฮาร์ท
 • เดชาธร บำรุงเมือง ศิลปินวง Rap Against Dictatorship

กลุ่มผู้นำภาคเอกชน

 • บรรยง พงษ์พานิช ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
 • ปรีดา เตียสุวรรณ์ ประธาน กรรมการ บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
 • พิชเยนทร์ หงส์ภักดี ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จำกัด
 • อนุฤทธิ์ เกิดสินธ์ชัย
 • ดวงฤทธิ์ บุนนาค สถาปนิกและนักออกแบบ

กลุ่มอดีตนักการเมือง

 • สิริวัฒน์ ไกรสินธุ์ อดีต ส.ว.
 • สุชาติ ธาดาธำรงเวช อดีต รมว.คลัง

กลุ่มเอ็นจีโอ

 • มนตรี สินทวิชัย หรือครูยุ่น ผู้ริเริ่มก่อตั้งมูลนิธิคุ้มครองเด็ก
 • บรรจง นะแส นายกสมาคมรักษ์ทะเลไทย
 • รสิตา ซุ่ยยัง แกนนำการแก้ปัญหาการคืนสัญชาติ กรณีคนไทยพลัดถิ่น

ผู้จัดทำแคมเปญยังเปิดให้ประชาชนทั่วไปที่เห็นตรงกันร่วมลงชื่อด้วย ตั้งเป้าหมายไว้ที่ 7,500 คน

แคมเปญนี้เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์สุดท้ายก่อนศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยคดียุบ อนค. ในวันที่ 21 ก.พ.จากกรณีนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค ปล่อยเงินกู้ให้ อนค. 191.2 ล้านบาทเพื่อใช้ทำกิจกรรมรณรงค์ช่วงเลือกตั้ง

Image copyright PAris Jitpentom/BBC Thai
คำบรรยายภาพ กกต.ลงมติว่าการที่พรรคอนาคตใหม่กู้ยืมเงินจำนวน 191.2 ล้านบาทจากนายธนาธร เป็นการกระทำผิด พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560

เป็นที่รับรู้ในหมู่นักวิชาการและผู้สังเกตการณ์การเมืองไทยว่าฐานสนับสนุนหลักของ อนค. คือ "คนรุ่นใหม่" และ "ชุมชนออนไลน์" จึงไม่แปลกที่แฮชแท็ก คัดค้านยุบอนาคตใหม่ จะขึ้นเป็น 10 เทรนด์ยอดนิยมในโลกทวิตเตอร์ในเวลาไม่กี่นาทีหลังมีการเผยแพร่แคมเปญดังกล่าว

อ่านข่าวนี้เพิ่มเติม