สภาใหม่ : ชวน หลีกภัย พาสื่อมวลชนชมห้องประชุม "สุริยัน" ของ ส.ส.

  • หทัยกาญจน์ ตรีสุวรรณ
  • ผู้สื่อข่าวบีบีซีไทย
ชวน หลีกภัย

ที่มาของภาพ, Thai News Pix

คำบรรยายภาพ,

นายชวน หลีกภัย ประธานสภา ตรวจห้องประชุมสุริยัน ซึ่งเป็นห้องประชุมใหญ่ของสภาผู้แทนราษฎร

ห้องประชุมใหญ่สภาผู้แทนราษฎรซึ่งถูกตั้งชื่อว่า "สุริยัน" ยังไม่เสร็จทั้ง 100% แต่ประธานสภายืนยันจะเปิดให้ ส.ส. เข้าใช้งานได้ในสมัยประชุมหน้า หรือตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค. เป็นต้นไป

ห้องประชุมขนาดใหญ่มีเก้าอี้ 800 ที่นั่งเพื่อรองรับผู้ทรงเกียรติ 2 สภา ทั้ง ส.ส. และ ส.ว. จำนวน 750 คน, เก้าอี้สำหรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) 59 ที่นั่ง, เก้าอี้รับรองแขกผู้มาเยือน-เยี่ยมชมการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติบริเวณชั้นลอยอีก 350 ตัว, มีเครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ทุกตำแหน่ง และไมโครโฟน 1 ตัวต่อ 2 ที่นั่ง ถูกอวดโฉมต่อสื่อมวลชนเป็นครั้งแรกช่วงเช้าวันนี้ (6 มี.ค.) ในระหว่างที่นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร นำทีมเข้าสำรวจความเรียบร้อยห้องประชุมดังกล่าวภายในอาคารรัฐสภา ย่านเกียกกาย

"เปิดประชุม"

"ครบองค์ประชุมหรือยังครับ"

"ยังไม่ครบนะครับ"

นายชวนกดไมโครโฟนบนบัลลังก์ประธาน ก่อนพูด 3 ประโยคข้างต้นเพื่อทดสอบระบบกระจายเสียงภายในห้องประชุม แม้ดังปกติ แต่มีเสียงสะท้อนเล็กน้อย

จากนั้นได้ทดลองรับ-ส่งเอกสารระหว่างคนบนบัลลังก์กับเลขาธิการสภา ซึ่งจุดดังกล่าวยังไม่เรียบร้อยดี

ต่อมานายชวนเปลี่ยนมาสวมบทคนข้างล่างดูบ้าง ทดลองกดไมโครโฟนตรงที่นั่งสมาชิก ก่อนพูดขึ้นว่า "ท่านประธานที่เคารพครับ" พร้อมบรรยายให้กองทัพสื่อมวลชนฟังว่าไมโครโฟนมี 1 จุดใช้ต่อ 2 ที่นั่ง ส่วนเครื่องเสียบบัตรมีทุกที่นั่ง ดังนั้นปัญหาเรื่องเครื่องเสียบบัตรไม่เพียงพอก็จะตกไป แต่จริง ๆ เรื่องนี้เครื่องมือเป็นส่วนหนึ่ง ความรับผิดชอบสำคัญที่สุด

ที่มาของภาพ, Thai News Pix

คำบรรยายภาพ,

บริษัทสงบ 1051 ผู้ออกแบบรัฐสภาแห่งใหม่บรรยายเหตุผลในการตั้งชื่อห้องประชุมสภาว่า "สุริยัน" เอาไว้ว่า ดวงอาทิตย์คือต้นกำเนิดของชีวิตและสรรพสิ่งในโลก และส่องแสงให้พลังแก่มวลมนุษย์ เช่นเดียวกับภารกิจอันศักดิ์สิทธิ์ของรัฐสภา

ภายหลังตรวจห้องประชุม "สุริยัน" และห้องบริวารบางส่วน ประธานสภาสรุปความก้าวหน้าของงานก่อสร้างเอาไว้ ดังนี้

  • เสร็จสมบูรณ์พร้อมใช้งานแล้ว : ระบบเสียง, เครื่องเสียบบัตรแสดงตนและเครื่องลงคะแนน
  • ยังไม่พร้อมใช้งาน : ระบบท่อร้อยสายสัญญาณถ่ายทอด, บัลลังก์ประธานและรองประธานสภา, ที่นั่งเลขาธิการสภาหน้าบัลลังก์ประธาน, ห้องทำงานประธานและรองประธานสภา, ห้องทำงาน ส.ส., ห้องทำงานคณะกรรมาธิการ (กมธ.)

นายสรศักดิ์ มีเพียร เลขาธิการสภา รายงานต่อประธานสภาว่าห้องทำงานของประธานสภา ซึ่งกำหนดให้อยู่ที่ชั้น 4 ของอาคาร ยังไม่เรียบร้อย และในปี 2563 ก็อาจไม่แล้วเสร็จ เบื้องต้นจึงจัดห้องทำงานชั่วคราวให้ประธานสภาที่หลังบัลลังก์

นายชวนยอมรับว่าภายในปีนี้ การก่อสร้างรัฐสภาอาจไม่เสร็จทั้ง 100% แต่จะไม่มีการขยายสัญญาก่อสร้างรัฐสภาออกไปอีกเป็นหนที่ 5 จากเดิมที่จะครบกำหนดในวันที่ 31 ธ.ค. นี้ เพราะถ้าทำเช่นนั้นจะถูกวิจารณ์อย่างหนัก แต่ได้รับคำยืนยันว่าห้องประชุมสภา ห้องทำงาน ส.ส. และ กมธ. จะพร้อมใช้งานในเดือน พ.ค. นี้ โดยจะติดตามความคืบหน้าทุกสัปดาห์เพื่อให้เห็นความเปลี่ยนแปลง

การประชุมรัฐสภาสมัยสามัญ จะเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 22 พ.ค.-18 ก.ย. โดย ส.ส. จะย้ายไปใช้ห้องสุริยันเป็นสถานที่ประชุม รวมถึงใช้เป็นสถานที่ประชุมร่วมสองสภาด้วย

ผู้ออกแบบรัฐสภาแห่งใหม่ บริษัทสงบ 1051 นำโดยนายธีรพล นิยม เคยบรรยายเหตุผลในการตั้งชื่อห้องประชุมสภาว่า"สุริยัน" เอาไว้ว่า ดวงอาทิตย์คือต้นกำเนิดของชีวิตและสรรพสิ่งในโลก และส่องแสงให้พลังแก่มวลมนุษย์ตลอดมา เช่นเดียวกับภารกิจอันศักดิ์สิทธิ์ของรัฐสภาเพื่อความผาสุก สงบร่มเย็นของประชาชนและประเทศชาติ จึงนำสัญลักษณ์นี้มาใช้เพื่อสื่อถึงความสวัสดี และสติปัญญา เพื่อเกิดความเป็นสิริมงคล อันนำไปสู่ความสำเร็จในการปฏิบัติภารกิจของ ส.ส.

สำหรับห้อง "สุริยัน" อยู่ภายในอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ซึ่งถูกตั้งชื่อโดยผู้ออกแบบว่า "สัปปายะสภาสถาน" มีความหมายว่าสถานที่ประกอบกรรมดี เริ่มลงเสาเข็มก่อสร้างเมื่อ 8 มิ.ย. 2556 ก่อนเปิดใช้งานครั้งแรกบางส่วนเมื่อ 5 ส.ค. 2562โดยจุดสำคัญอยู่ที่ห้องประชุมวุฒิสภาซึ่งถูกเรียกว่าห้อง "จันทรา"

ที่มาของภาพ, Thai News Pix

คำบรรยายภาพ,

มุมมองจากบัลลังก์ประธานและรองประธานสภา

ใน 2 สมัยประชุมที่ผ่านมา สมาชิกสภาล่างต้องใช้ห้องจันทราซึ่งรองรับได้เพียง 350 ที่นั่ง เป็นสถานที่ประชุม โดยมีการจัดเก้าอี้เสริมรองรับสมาชิกอีก 150 ที่นั่ง ทว่าได้เกิดปัญหาขลุกขลักมาโดยตลอด อาทิ ปัญหาระบบการกระจายเสียงภายในอาคาร ทำให้ ส.ส. พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ต้องประชดด้วยการนำวิทยุทรานซิสเตอร์มาใช้งาน, ปัญหาห้องสุขาและสุขภัณฑ์ และที่สำคัญคือปัญหาเครื่องลงคะแนนไม่เพียงพอ จนเกิดกรณี ส.ส. "เสียบบัตรแทนกัน" ระหว่างการประชุมสภาเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 2563

การก่อสร้างสัปปายะสภาสถาน วงเงิน 1.2 หมื่นล้านบาท มีบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบ ตามสัญญาหลักกำหนดให้การดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 900 วัน หรือภายใน 24 พ.ย. 2558 แต่จนถึงขณะนี้งานยังไม่เรียบร้อย ทำให้เมื่อปีก่อน สภาต้องตั้ง กมธ.วิสามัญตรวจสอบโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ขึ้นมาตรวจสอบกรณีนี้

รวมภาพห้องประชุมสุริยั

ที่มาของภาพ, Thai News Pix

ที่มาของภาพ, Thai News Pix

คำบรรยายภาพ,

ภาพสารพัดสัตว์ปรากฏบนหน้าจอแสดงภาพและผลการลงมติภายในห้องสุริยัน เมื่อเจ้าหน้าที่ฉายสารคดีเพื่อทดสอบระบบภาพก่อนที่ประธานสภาจะเดินทางมาถึง

ที่มาของภาพ, Thai News Pix

ที่มาของภาพ, Thai News Pix

ที่มาของภาพ, Thai News Pix

คำบรรยายภาพ,

เจ้าหน้าที่เร่งทำความสะอาดห้องทำงานของสื่อมวลชน ซึ่งยังเหลือการติดตั้งอินเทอร์เน็ต

ที่มาของภาพ, Thai News Pix

คำบรรยายภาพ,

เพดานห้องประชุมสุริยันถูกเปรียบเปรยเป็นท้องฟ้ากว้างใหญ่ไร้ขอบเขต