คณะราษฎร : โปรดเกล้าฯ เปลี่ยนนาม "ค่ายพหลโยธิน" และ "ค่ายพิบูลสงคราม" เป็น "ค่ายภูมิพล" และ "ค่ายสิริกิติ์"

  • 24 มีนาคม 2020
กองพลทหารปืนใหญ่ Image copyright STR/BBC Thai
คำบรรยายภาพ ภาพที่ถูกบันทึกในวันนี้ (19 ก.พ.) เดิมพื้นสีน้ำเงินอีกด้านที่ว่างเปล่าจะมีข้อความ "ค่ายพิบูลสงคราม"

วันที่ 24 มี.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องพระราชทานเปลี่ยนแปลงนามค่ายทหาร ความว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเปลี่ยนแปลงนามค่ายทหาร ดังนี้

1. พระราชทานนามค่ายทหารแก่ศูนย์การทหารปืนใหญ่ เดิมชื่อ "ค่ายพหลโยธิน " มีที่ตั้ง ณ ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ว่า "ค่ายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร " และพระราชทานนามย่อว่า "ค่ายภูมิพล"

2. พระราชทานนามค่ายทหารแก่กองพลทหารปืนใหญ่ เดิมชื่อ "ค่ายพิบูลสงคราม " มีที่ตั้ง ณ ตำบลท่าแค อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ว่า "ค่ายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง" และพระราชทานนามย่อว่า "ค่ายสิริกิติ์"

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค. 2562 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 20 มี.ค. พ.ศ. 2563 โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระราชโองการ

ป้ายที่ชื่อหายไป

ทั้งนี้ บีบีซีไทยได้รายงานเมื่อวันที่ 19 ก.พ.ว่า ป้ายชื่อของจอมพล ป.พิบูลสงคราม อดีตนายกรัฐมนตรีหลายสมัยและสมาชิกคณะราษฎร ผู้ก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 หายไปจากบริเวณซุ้มประตูทางเข้าของค่ายกองพลทหารปืนใหญ่ จ.ลพบุรี โดยเหลือเพียงชื่อ กองพลทหารปืนใหญ่

กรณีดังกล่าวเป็นการเปลี่ยนแปลงต่อเนื่องนับแต่กรณีถอดชื่อค่ายพหลโยธิน ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ที่อยู่ห่างกันไม่กี่กิโลเมตร

Image copyright ราชกิจจานุเบกษา

อ่านข่าวนี้เพิ่มเติม