วันเฉลิมฯ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ องค์ราชินีคู่พระบารมีรัชกาลที่ 10

รัชกาลที่ 10 และพระราชินี

ที่มาของภาพ, สำนักพระราชวัง

นับจากวันที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ เป็นสมเด็จพระราชินีเมื่อวันที่ 1 พ.ค.2562 และต่อมาได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระอิสริยยศขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เมื่อวันที่ 4 พ.ค. สมเด็จพระราชินีสุทิดาฯ ทรงไม่ได้ว่างเว้นจากพระราชภารกิจ

สมเด็จพระราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่เสมอ ทั้งในงานพระราชพิธี การพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เข้าเฝ้า พิธีเปิดอาคาร พิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร-ตำรวจ ครอบคลุมพระราชกรณียกิจทั้งด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การต่างประเทศ การอนุรักษ์ธรรมชาติ และการดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ของประชาชน

นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีอื่น ๆ อีกด้วย

ปีนี้เป็นปีที่ 2 ที่พสกนิกรชาวไทยได้ร่วมเฉลิมฉลองและถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิ.ย. ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ประกาศให้เป็นวันหยุดราชการประจำตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา

บีบีซีไทยรวบรวมพระราชกรณียกิจบางประการและพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ ในรอบปีที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ในรอบปีที่ผ่านมามานำเสนอ

มิถุนายน 2562

หนึ่งในพระราชกรณียกิจแรก ๆ ของสมเด็จนางเจ้าสุทิดาฯ คือการตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานศพ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรี ซึ่งถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2562 โดยเมื่อวันที่ 2 มิ.ย. ทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดําเนินไปทรงบําเพ็ญพระราชกุศล 7 วัน พระราชทานศพ พล.อ.เปรม ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

กรกฎาคม 2562

17 ก.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนเป็นเครื่องทรงฤดูฝนถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและเสด็จฯ ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาที่วัดบวรนิเวศวิหาร

27 ก.ค. เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคาร "ภูมิสิริมังคลานุสรณ์" ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นมงคลอนุสรณ์แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

29 ก.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดําเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ ไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 ก.ค. ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง

สิงหาคม 2562

1 ส.ค. นับเป็นครั้งแรกที่ชาวไทยได้รับฟังพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ในงานวันสตรีไทยประจำปี 2562 "สายธารแห่งพระบารมี สู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน" ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี

ที่มาของภาพ, เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์

คำบรรยายภาพ,

พระราชทานพระราชดำรัสเนื่องในวันสตรีไทย

ในพระราชดำรัสที่มีความยาวประมาณ 2 นาที สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ ตรัสตอนหนึ่งว่า "ข้าพเจ้ามีความตั้งมั่นที่จะสนองพระเดชพระคุณ พระมหากรุณาธิคุณในการสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธานแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เหมือนดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตั้งพระราชปณิธานที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอดและแผ่ขยายพระบารมีแห่งสมเด็จพระบรมชนกนาถ และสมเด็จพระบรมราชชนนี" และ "ข้าพเจ้ารู้สึกภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นสตรีไทยคนหนึ่ง บทบาทหน้าที่สำคัญที่สตรีไทยมีต่อสถาบันครอบครัว ตลอดจนการถ่ายทอด สั่งสอนการเป็นสตรีไทยที่ดีไปสู่รุ่นลูก รุ่นหลานนั้น นับเป็น รากฐานสำคัญสำหรับความมั่นคงของครอบครัว"

12 ส.ค. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะ เข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร และถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายเข็มที่ระลึก โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

ในวันเดียวกันนี้ ทั้งสองพระองค์ยังได้เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง

ตุลาคม 2562

13 ต.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดําเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง

ที่มาของภาพ, เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์

คำบรรยายภาพ,

พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

14 ต.ค. สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเปิดอาคารศูนย์รวมนม สวนจิตรลดา ณ พระราชวังดุสิต ซึ่งบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ดำเนินการก่อสร้างถวาย

15 ต.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ที่มาของภาพ, เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์

คำบรรยายภาพ,

เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า

23 ต.ค. วันปิยมหาราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดําเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ไปทรงวางพวงมาลา ณ พระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระลานพระราชวังดุสิต

ช่วงค่ำ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงของนายโฆเซ่ การ์เรรัส ในงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรี นานาชาติ กรุงเทพ ฯ ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

25 ต.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดําเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ไปทรงเปิดการประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์ช้างป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ในภาคตะวันออก "โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์" ณ อาคาร บก.หน่วยราชการในพระองค์ 904

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการอนุรักษ์ช้างป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ในภาคตะวันออก ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทรงรับเป็นประธานที่ปรึกษาโครงการฯ และทรงสืบสานแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 เกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งของคนกับช้างป่าที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในเรื่องการอนุรักษ์ช้างไทย

หลังเสร็จพระราชภารกิจเกี่ยวกับช้าง สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม วัดมกุฎกษัตริยารามและวัดอรุณราชวราราม

พฤศจิกายน 2562

21 พ.ย. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ประมุขแห่งนครรัฐวาติกัน เข้าเฝ้าฯ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน ในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 20-23 พ.ย. 2562

ที่มาของภาพ, สำนักพระราชวัง

คำบรรยายภาพ,

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ประมุขแห่งนครรัฐวาติกันเข้าเฝ้าฯ

ธันวาคม 2562

5 ธ.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดําเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง

6 ธ.ค. สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ฉลองพระองค์ในชุดกี่เพ้าสีแดง ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "ใต้ร่มพระบารมี สดุดีมหาจักรีวงศ์" และทรงเยี่ยมราษฎรชาวไทยเชื้อสายจีนย่านเยาวราช ณ ซุ้มประตู เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ

ที่มาของภาพ, AFP/GETTY IMAGES

คำบรรยายภาพ,

เสด็จฯ เยี่ยมพสนิกรย่านเยาวราช

พื้นที่ริมถนนเยาวราช ถนนเสือป่า ถนนเจริญกรุง และวัดมังกรกมลาวาส ซึ่งเป็นเส้นทางที่ทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎร ถูกผู้คนจับจองตั้งแต่เที่ยง ขณะที่ทั่วพื้นที่ประดับประดาด้วยไฟ ธงสัญลักษณ์ ป้ายข้อความ "ทรงพระเจริญ" อย่างสวยงาม งานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินี้ร่วมจัดโดยหอการค้าไทย-จีน สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยและสมาคมชาวไทยเชื้อสายจีนหลายแห่ง

7 ธ.ค. สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานงานเฉลิมฉลอง 50 ปี การก่อตั้งมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ

8 ธ.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดําเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ไปพระราชทานเพลิงศพ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส

10 ธ.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า และสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศ

มกราคม 2563

18 ม.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดําเนินไปในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร-ตำรวจ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562ณ ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร อ.เมือง จ.สระบุรี

พิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร-ตำรวจครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกในรอบกว่า 20 ปี และเป็นครั้งแรกในรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่ 10

คำบรรยายวิดีโอ,

ในหลวง ร.10-พระราชินี เสด็จฯ พิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณทหาร-ตำรวจ

กุมภาพันธ์ 2563

8 ก.พ. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนฯ ทรงประกอบพิธีสังเวยพระป้าย เนื่องในเทศกาลตรุษจีน และในช่วงเย็นในหลวงและพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันมาฆบูชา ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง

มีนาคม 2563

9 มี.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนฯ ไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาวเป็นเครื่องทรงฤดูร้อนถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

เมษายน 2563

6 เม.ย. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคณะ เข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เพื่อกราบบังคมทูลรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมาตรการแก้ไขปัญหาของรัฐบาล

ทั้งสองพระองค์ได้พระราชทานพระบรมราโชบายและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลของรัฐเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ พร้อมทั้งให้คณะแพทย์ถวายตรวจพระสุขภาพ ผลการตรวจปรกติพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

ข่าวในพระราชสำนักรายงานว่า ในหลวงและพระราชินีทรงห่วงใยและทรงให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชน ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ในการรักษาโรคโควิด 19 ทรงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิด และทรงให้ผู้แทนพระองค์นำถุงยังชีพพระราชทานไปมอบให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลตลอดเดือนเม.ย.

พฤษภาคม 2563

1 พ.ค. เนื่องในวันคล้ายวันบรมราชาภิเษกสมรส เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ เผยแพร่พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เสด็จ ฯ เป็นการส่วนพระองค์ไปทอดพระเนตรโครงการพระราชทานความช่วยเหลือประชาชน ในความรับผิดชอบของกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ณ กรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

ภาพชุดนี้มีทั้งหมด 21 ภาพ ประกอบด้วยภาพที่ทั้งสองพระองค์ทอดพระเนตรการทำถุงผ้าพระราชทาน สำหรับบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภค พระราชทานแก่ราษฎร การผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ นอกจากนี้ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงเย็บหน้ากากผ้า สำหรับเป็นตัวอย่างให้กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์นำไปผลิตเพื่อพระราชทานแก่ข้าราชบริพารและราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน

ที่มาของภาพ, สำนักพระราชวัง

คำบรรยายภาพ,

สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงเย็บหน้ากากผ้า

20 พ.ค. ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เชิญหน้ากากผ้าฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานแก่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ

ที่มาของภาพ, สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

คำบรรยายภาพ,

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รับพระราชทานหน้ากากผ้าฝีพระหัตถ์