ขบวนรถยนต์พระที่นั่งของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเคลื่อนที่ผ่านกลุ่มผู้ชุมนุม "คณะราษฎร"

ขบวนรถยนต์พระที่นั่งของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเคลื่อนที่ผ่านกลุ่มผู้ชุมนุม "คณะราษฎร"