เมียนมา : ชนเผ่ากะเหรี่ยงคอยาวในเชียงใหม่ในวันที่ไร้เงานักท่องเที่ยว

เมียนมา : ชนเผ่ากะเหรี่ยงคอยาวในเชียงใหม่ในวันที่ไร้เงานักท่องเที่ยว

นับตั้งแต่เกิดการระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวไทยทั่วประเทศ ชนเผ่ากะเหรี่ยงคอยาวที่อาศัยอยู่ในอำเภอแม่ริม ต้องเผชิญความยากลำบากไม่น้อยไปกว่าคนไทยในภาคอื่น

ข้อมูลจากศูนย์มานุษยวิทยาสิรินทรระบุว่าชนเผ่ากะเหรี่ยงคอยาว เป็นผู้อพยพหนีสงครามการสู้รบระหว่างกองกำลังกะเหรี่ยงกับรัฐบาลเมียนมาจากบริเวณอำเภอเดโมโซ (Demoso District) เมืองลอยก่อ (Loikaw) รัฐคะเรนนี (Karenni State) เข้ามาอยู่ในไทยเป็นเวลาหลายสิบปีแล้ว โดยในอดีตอาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนที่บ้านห้วยปูแกง (น้ำเพียงดิน) บ้านห้วยเสือเฒ่า และบ้านในสอย อย่างไรก็ดี ชนเผ่ากะเหรี่ยงของยาวยังคงมีสถานะเป็นเพียง "ผู้อพยพหนีภัยสงคราม"

ไม่มีตัวเลขที่ชัดเจนว่ามีชนเผ่ากะเหรี่ยงคอยาวอาศัยอยู่ในไทยจำนวนเท่าไหร่ แต่ในปัจจุบันมีจำนวนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ กับมีรายงานว่ากว่า 200 ได้เดินทางกลับไปเมียนมาแล้วนับตั้งแต่โรคโควิด-19 ระบาด