"ขบวนเสด็จทองคำ" แห่ร่างมัมมี่ของฟาโรห์และราชินี 22 พระองค์

"ขบวนเสด็จทองคำ" แห่ร่างมัมมี่ของฟาโรห์และราชินี 22 พระองค์

ทางการอียิปต์จัดขบวนแห่ร่างมัมมี่ของฟาโรห์และราชินี 22 พระองค์อย่างหรูหราสมพระเกียรติ ผ่านเส้นทางหลักใจกลางกรุงไคโรเป็นระยะทาง 5 กิโลเมตร จากพิพิธภัณฑ์อียิปต์ (Egyptian Museum) ไปยังพิพิธภัณฑ์แห่งชาติอารยธรรมอียิปต์ (NMEC) ซึ่งจะเป็นที่ประทับถาวรแห่งใหม่

มีผู้คนจำนวนมากออกมาคอยชม "ขบวนเสด็จทองคำของฟาโรห์" ที่สองข้างทาง ซึ่งขบวนประกอบไปด้วยราชรถขนย้ายพระศพของฟาโรห์ 18 พระองค์ และราชินีอีก 4 พระองค์แห่งยุคราชอาณาจักรใหม่ เรียงตามลำดับช่วงเวลาการขึ้นครองราชย์ในประวัติศาสตร์ เริ่มจากฟาโรห์เซเคเนนเร ทาว ที่ 2 "นักรบผู้กล้า" จากราชวงศ์ที่ 17 ไปจนถึงฟาโรห์รามเสสที่ 9 ซึ่งปกครองอียิปต์ในช่วง 1,200 ปีก่อนคริสตกาล