โควิด-19 : วิธีจัดการศพไทยมุสลิมที่เสียชีวิตจากไวรัสร้าย ในพิธี “ตะยัมมุม”

โควิด-19 : วิธีจัดการศพไทยมุสลิมที่เสียชีวิตจากไวรัสร้าย ในพิธี “ตะยัมมุม”

ตั้งแต่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ในไทยและส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว 14,485 ราย (ณ วันที่ 13 ก.ย.2564) ในจำนวนนี้เป็นผู้เสียชีวิตที่เป็นชาวมุสลิมด้วย

สำนักจุฬาราชมนตรีได้ออกประกาศตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 กำหนดแนวทางและวิธีจัดการศพมุสลิมที่เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 โดยให้ใช้วิธีที่เรียกว่า "ตะยัมมุม" ก่อนจะละหมาดญะนาซาห์ให้แก่ศพและนำไปฝังที่สุสานทันที

รพ.ปัตตานี เป็นโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่รับทำ "ตะยัมมุม" โดยการจัดการศพด้วยวิธีนี้จะใช้ดินฝุ่นแทนการใช้น้ำชำระล้างศพ ซึ่งในทางศาสนาอนุญาตให้ทำได้