เฮอร์ริเคน

  1. Hurricane Ida is seen in this image taken aboard the International Space Station

    พายุเฮอร์ริเคนไอดา ซึ่งมีกำลังแรงระดับ 4 ได้เคลื่อนขึ้นฝั่งตอนใต้ของสหรัฐฯ ตรงกับวาระครบรอบ 16 ปี เหตุภัยพิบัติครั้งรุนแรงจากเฮอร์ริเคนแคทรีนา

    อ่านเพิ่มเติม
    next