วิทยุ

  1. วิทยุทรานซิสเตอร์จำนวน 10 เครื่อง จะถูกนำไปวางจุดต่าง ๆ ในอาคารรัฐสภาที่การถ่ายทอดสัญญาณเสียงการประชุมเข้าไม่ถึง เช่น หน้าห้องน้ำและโรงอาหาร

    รู้จัก "วิทยุทรานซิสเตอร์" อุปกรณ์สื่อสารยุคแอนะล็อกที่จะมีบทบาทสำคัญในอาคารรัฐสภายุค 4.0

    อ่านเพิ่มเติม
    next