รัฐธรรมนูญ

 1. อิสสริยา พรายทองแย้ม

  บีบีซีไทย

  พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต และพระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ

  ตามความเห็นของนักวิชาการ แนวคิดโลกวิสัยให้ความสำคัญสูงสุดกับการปกป้องหลักศีลธรรมที่เป็นสากล เช่น สิทธิมนุษยชน โดยยกให้อยุ่เหนือคำสอนทางศาสนา

  อ่านเพิ่มเติม
  next
 2. หทัยกาญจน์ ตรีสุวรรณ

  ผู้สื่อข่าวบีบีซีไทย

  สภา

  ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ถือเป็นร่างแรกที่ฝ่ายนิติบัญญัติให้ความเห็นชอบ จากทั้งหมด 20 ร่างที่นักการเมืองและภาคประชาชนเคยสนอเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา ก่อนถูกตีตกไปต่างกรรมต่างวาระ

  อ่านเพิ่มเติม
  next
 3. หทัยกาญจน์ ตรีสุวรรณ

  ผู้สื่อข่าวบีบีซีไทย

  protest

  นักกิจกรรมการเมืองกลุ่ม “ทะลุฟ้า” เรียกร้องให้รัฐสภากลับมารับใช้ประชาชน

  อ่านเพิ่มเติม
  next
 4. ประท้วง

  แนวร่วมราษฎรได้ประกาศจุดยืนต่อรัฐธรรมนูญไว้ 3 ข้อ ในขณะที่รัฐสภากำลังถกร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ 13 ฉบับ

  อ่านเพิ่มเติม
  next
 5. ไพบูลย์ นิติตะวัน

  สรุปประเด็นสำคัญของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราที่มีการเสนอในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา ก่อนที่ประชุมรัฐสภาจะพิจารณาญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญในวันที่ 23-24 มิ.ย. นี้

  อ่านเพิ่มเติม
  next
 6. ในการพิจารณาวาระ 2 สมาชิกรัฐสภาต้องอยู่รวมกันในห้องประชุม เพราะต้องมติเป็นรายมาตรา

  การผ่านร่าง พ.ร.บ.ประชามติ เกิดขึ้นหนึ่งวันก่อนที่รัฐสภาจะพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตรา รวม 13 ฉบับ

  อ่านเพิ่มเติม
  next
 7. tnp

  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความเห็นต่อคำถามจากกระทรวงมหาดไทยเมื่อปี 2525 ว่า บุคคลที่เคยต้องคำพิพากษา ให้จำคุกไม่ว่าในประเทศหรือในต่างประเทศ และพ้นโทษมายังไม่ถึง 5 ปีในวันเลือกตั้ง ให้ถือว่าขาดคุณสมบัติลงสมัครับเลือกตั้ง

  อ่านเพิ่มเติม
  next
 8. "เฌอเอม" ชญาธนุส ศรทัตต์

  กลุ่มรี-โซลูชันเลือกวันนี้ ซึ่งเป็นวันครบรอบ 4 ปีของการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ปี 2560 เป็นวันเริ่มต้นการรณรงค์เข้าชื่อสนับสนุนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยคาดหวังว่าจะได้รายชื่อผู้สนับสนุน "หลายแสนหรือล้านคน" ภายในเวลา 6 เดือน

  อ่านเพิ่มเติม
  next
 9. หทัยกาญจน์ ตรีสุวรรณ

  ผู้สื่อข่าวบีบีซีไทย

  tnp

  การเอ่ยถึงคนเสื้อแดงโดยเปลี่ยนแปลงความหมายอย่างมีนัยสำคัญเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อ ส.ค. 2563 และทำให้คนเสื้อแดงกลับมามีที่ยืนทางการเมืองอีกครั้งในขบวนการนักศึกษาประชาชนปี 2563-2564

  อ่านเพิ่มเติม
  next