เบาหวาน

  1. ภาพสแกน MRI แสดงให้เห็นวิถี (pathway) ที่เชื่อมต่อกันระหว่างเนื้อสีขาวในสมองส่วนต่าง ๆ

    วิถีการเชื่อมต่อระหว่างเนื้อสมองสีขาวได้รับความเสียหาย ส่งผลกระทบต่อความคิดและความจำ แม้จะอยู่ในวัย 40 กว่าปีเท่านั้น

    อ่านเพิ่มเติม
    next