ทะเลจีนตะวันออก

  1. Chinese underwater drone HSU001 on parade

    ข่าวชาวประมงจีนหลายสิบรายพบโดรนสอดแนมใต้น้ำบอกอะไรบ้างถึงยุทธศาสตร์การทหารของเหล่ามหาอำนาจโลก

    อ่านเพิ่มเติม
    next