รัชกาลที่10

 1. June 8, 2019. - The ceremony of Trooping the Colour

  2562 เป็นปีที่มีข่าวคราวเกี่ยวกับสมาชิกราชวงศ์ทั่วโลกเกิดขึ้นมากมาย ทั้งเรื่องที่น่าปลื้มปีติ ไปจนถึงเรื่องอื้อฉาวที่กลายเป็นข่าวครึกโครมสั่นคลอนชื่อเสียงของราชวงศ์

  อ่านเพิ่มเติม
  next
 2. ในหลวง ราชินี

  หอการค้าไทย-จีน สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยและสมาคมชาวไทยเชื้อสายจีนหลายแห่ง ร่วมกันจัดงานเฉลิมพระเกียรติ “ใต้ร่มพระบารมี สดุดีมหาจักรีวงศ์”

  อ่านเพิ่มเติม
  next
 3. Thai officials pay respect next to a picture of Thailand"s King Maha Vajiralongkorn outside the Grand Palace in Bangkok

  มีพระบรมราชโองการทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ ให้กลับเข้ารับราชการ พระราชทานยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร และพระราชทานคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทุกชั้นตราให้ข้าราชการในพระองค์

  อ่านเพิ่มเติม
  next
 4. ร. 10

  ทั้งสองเป็นเจ้าหน้าที่งานในพระองค์ฝ่ายมหาดเล็กรับใช้ แผนกมหาดเล็กห้องบรรทม กองกิจการในพระองค์เขตพระราชฐานชั้นในสุด

  อ่านเพิ่มเติม
  next
 5. ร. 10

  มีทั้งทหาร ตำรวจ และคุณหญิง ปรากฏชื่ออยู่ในประกาศทั้ง 2 ฉบับ

  อ่านเพิ่มเติม
  next
 6. เจ้าคุณพระสินีนาฏ

  อาศัยอำนาจตามความในกฎหมายรวมทั้งสิ้น 4 ฉบับ 8 มาตรา

  อ่านเพิ่มเติม
  next
 7. Thailand"s King Maha Vajiralongkorn and General Sineenat Wongvajirapakdi, the royal noble consort pose at the Grand Palace in Bangkok, Thailand, in this undated handout photo obtained by Reuters August 27, 2019.

  เนื่องจากกระทำความผิดราชสวัสดิ์ และไม่จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์

  อ่านเพิ่มเติม
  next
 8. เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

  บีบีซีไทยพาไปทำความรู้จักยศบรรดาศักดิ์ “เจ้าคุณพระ”

  อ่านเพิ่มเติม
  next
 9. Princess Bajrakitiyabha

  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี เป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ ได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยอุตสาหะ และพระกตัญญูกตเวทิตา ฉลองพระเดชพระคุณมาแต่รัชกาลก่อน สืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบัน

  อ่านเพิ่มเติม
  next
 10. ในหลวง ร 10

  บีบีซีไทยรวบรวม 10 พระบรมฉายาลักษณ์ประวัติศาสตร์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์จนถึงเสด็จขึ้นครองราชย์

  อ่านเพิ่มเติม
  next