อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

  1. Video content

    Video caption: เราควรทำเหมืองลึกใต้ทะเลเพื่อช่วยผลิตรถยนต์ไฟฟ้าหรือไม่
  2. รถญี่ปุ่น

    ข้อพิพาททางการค้านี้ อาจดูเหมือนแค่ความขัดแย้งทวิภาคีที่ส่งผลเฉพาะ 2 ประเทศ ทว่าผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าผลกระทบที่จะเกิดตามมาจะกินวงกว้างไปทั่วโลก

    อ่านเพิ่มเติม
    next