ถ่านหิน

  1. แผงพลังงานไฟฟ้าและกังหันลม

    อังกฤษประสบความสำเร็จเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม ในการผลิตไฟฟ้า ที่ได้จากแหล่งพลังงานที่ไม่ก่อมลพิษในสัดส่วนที่สูงกว่าพลังงานที่ได้จากเชื้อเพลิงฟอสซิล

    อ่านเพิ่มเติม
    next