ประชากรศาสตร์

 1. ธันยพร บัวทอง ผู้สื่อข่าวบีบีซีไทย

  วิดีโอโดย ดลวรรฒ สุนสุข

  ครอบครัวเงินสยาม จ.บุรีรัมย์

  ครอบครัวข้ามรุ่นที่เกิดจากการย้ายถิ่นของแรงงานมีมานานแล้วในไทย แต่คนสูงวัยในครอบครัวแบบนี้จะอยู่อย่างไรในยุคที่ประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ

  อ่านเพิ่มเติม
  next