BBC News, ትግርኛ - መእተዊ ገጽ

ዜናታት

ከይሓልፈኩም

 • ኤርትራ፡ ሰለስተ ወለዶታት ኣብ ዘየቋርጽ ዓንኬል ኲናት

  እቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት፡ ዳርጋ ኣብ መላእ ሃገር ዝተኻየደ ተራእዩ ዘይፈልጥ ዓይነት ግፋ፡ ምዕጻው ኣባይቲ፡ ማእሰርቲ ዓበይቲ ወለዲ መቐጸልታ ዝተሓለፈ መሪር ገጽ ኲናት’ዩ። ዳርጋ ነፍሲ ወከፍ ኤርትዊት ስድራ፡ በሰላ ኲናት ስለእተሰከመት፡ ብሓፈሻኡ ሳዕቤኑ ከቢድ እዩ። እዚ ይዅን ግን፡ እቲ ዝሓለፈ ከይኣክል፡ ብወገን ኤርትራ፡ ዝስማዕ ቋንቋን ቃናን ሰላም፡ ራህዋ፡ ልምዓትን ምዕባለን ከምዘየለ ይግለጽ። ስለምንታይ'ያ ግን ኤርትራ ኣብ ዘየቋርጽ ዓንኬል ኲናት ተጸሚዳ? 

  ሓደ ተጋዳላይ፡ ብ 27 ሰነ 1978፡ ኣብ ቤት ትምህርቲ ሰውራ ምስ በጽሐ፡ ዝረኸበቶ ንእሽቶ ጓሉ ካምቻኡ ሒዛ ትርአ
 • ማህሌት ምስ እትሕግዞም ህፃናት

  መቐለ፡ ንተፈናቐልቲ ህጻናት ተስፋ እትህብ ዘላ ማህሌት ታደሰ

  ኣብ ትግራይ ኲናት ድሕሪ ምውልዑ ሚልዮናት ንኸቢድ ማሕበራውን ቍጠባውን ቅልውላው ተቓሊዖም እዮም። ብሰንኩ፡ ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ተፈናቒሎም ኣብ መቐለን ካልኦት ከተማታትን ትግራይ ኣዕቊቦም ዘለዉ ብኣማኢት ኣሽሓት ዝግመቱ ሰባት፡ ኣብ ሕሱም ቍጠባዊን ማሕበራዊን ጸገም ወዲቘም እዮም። ነዞም ጽጕማት ብፍላይ ከኣ ህጻናትን ኣደታት ብዝተኻእለ መጠን ንምሕጋዞም ኣብ ዝግበሩ ጻዕሪታት መንእሰይ ማህሌት ታደሰ፡ ብወለንታኣ እንታይ ንጥፈታት እያ ተካይድ ዘላ?

 • ፕረዚደንት ኢሳይያስን ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሴርገይ

  ፕረዚደንት ኢሳይያስን ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሰርገይን እንታይ ተዘራሪቦም?

  ኣብቲ ርክብ፡ ፕረዚደንት ኢሳይያስ፡ "እቲ እንኮ ቀጽራዊ ዓለማዊ ፖሎቲካዊ ስርዓት ንምፍጣር ዝነበረ ግጉይ ሕልሚ ምሉእ ብምሉእ ከም ዝፈሸለ" ክገልጽ እንከሎ ነቲ "ንዓለም ኣብ ሓደጋ ኣእትዩዋ ዝነበረ ዓብላሊን መግዛእታውን ታሪኽ ንምግታእን ምምካትን" ውሁድ ጻዕሪ ክግበር ከምዘድልን ምዝራቡ መርበብ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ጸብጺባ።

 • እታ ለቘታ ካብ ስፍራ ዕደና ኒውማን ናብ ሰሜናዊ ክፋል ፐርዝ እናተወሰደት እንከላ እያ ጠፊኣ

  ደቃቕ ለቘታ ጸርገ-ንጡፍ ብምጥፋኣ ከቢድ ሻቕሎት ፈጢራ

  እታ ለቘታ ሒደት መጠን ኬዝዩም-137 ዝበሃል ጸርገ-ንጡፍ ዝሓዘት ክትኸውን እንከላ፡ ምስ እትትንከፍ ብርቱዕ ሕማም ክተስዕብ ትኽእል እያ።

 • ታንክ ኣሜሪካ

  ሓድሽ ደገፍ ታንክታት ምዕራባውያን፡ ድፋዓት ሩስያ ይሰብር ዶ?

  ጥምረት ምዕራባውያን ሃገራት፡ መወዳእታኡ ዘመናውያን ታንክታት ውግእ ንዩክረይን ክቕርብ ፍቓደኛ ምዃኑ ዘረጋገጸሉ እዚ ሰሙን፡ እቲ ኲናት ብቕጽበት ንረብሓ ዩክረይን ዝተቐየረሉ እዩ ክበሃል ይከኣል ዶ ይኸውን? ብርግጽ እዚ እዋን ኣዝዩ ወሳኒ መድረኽ ኣብ ኲናት ሩስያ-ዩክረይን እዩ።

 • ልባስ ተመሃሮ ሰንበት ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያን

  ሹመት ዝሃቡን ዝተቐበሉን መራሕቲ ሃይማኖት ክውገዙን ካብ ቤተ ክርስቲያን ክእለዩን ተወሲኑ

  ቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኢትዮጵያ ኣብ ቀረባ እዋን ጳጳሳዊ ሹመት ዝሃቡን ዝተቐበሉን መራሕቲ ሃይማኖት ክውገዙን ካብ ቤተ ክርስቲያን ክእለዩን ወሲኑ። ኣብ ዝሓለፈ ሰንበት ብሰለስተ ጳጳሳት እታ ቤተ ክርስቲያን ካብ ኣዲስ ኣበባ ወጻኢ ኣብ ዝተኻየደ ስነ-ስርዓት ብዘይ ኣፍልጦ እቶም ፓትርያርክን ቅዱስ ሲኖዶስን 26 ጳጳሳት ከም ዝተሸሙ ይፍለጥ።

 • ሄኖክ ሙሉብርሃን ሳልሳይ ዝወጽኣሉ ሓሙሻይ መድረኽ ዙር ጋቦን

  ዙር ጋቦን 2023፡ ሄኖክ ሙሉብርሃን ሳልሳይ ወጺኡ ኤርትራ መሪሕነታ ዓቂባ

  ሎሚ ኣብ ዝተኻየደ ሓሙሻይ መድረኽ ዙር ጋቦን ስጳኛዊ ተቐዳዳማይ ጋንታ ቡርጎስ፡ ኣንገል ፈረናንደስ ክዕወተሉ እንከሎ፡ ኣባል ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ሄኖክ ሙሉብርሃን መበል ሳልሳይ ብምውጻእ ኣብ ብጫ ማልያ ናብ ሳልሳይ ደይቡ። 

 • 25 ሽሕ ነበርቲ ዘለዋ ጆሺማት፡ መብዛሕትኦም ተጸልዮም ኣለዉ።

  እናጠሓላት ትሓድር ዘላ ከተማ፡ መጻኢኣ እንታይ ይኸውን?

  እዚ ቅልውላው፡ ንዓመታት ብኣጋኡ ዘይተተለመ ህንጸት ኣባይቲ፡ ፕሮጀክትታት ሓይሊ ማይን ግቡእ ስርዓተ ምፍሳስ ማይ ዘይምህላውን ብካልኦት ሓያሎ ረቛሒታት ከም ዝመጸ ክኢላታት ይገልጹ።

 • መሬትና ብሰለስተ ቀንዲ ክፋላት ዝቖመት እያ

  መዓሙቕ መሬት ብተጻይ ኣንፈት ክዘውር ጀሚሩ ክኸውን ይኽእል’ዩ - ተመራመርቲ

  እቲ ኣብ ማእከል መሬት ዝርከብ ዝሽክርከር መዓሙቕ መሬት፡ ብተጻይ ኣንፈት ክሽክርከር ጀሚሩ ክኸውን ከም ዝኽእል ተመራመርቲ ስነ-ፍልጠት ይዛረቡ።

ትንታነ

 • ቅልውላው ትግራይ፡ 'ጻዕዳ ጣፍ ኣብ ጁባኡ ሒዙልካ እዩ ዝመጽእ'

  ንኽልተ ዓመታት ኣብ ደማዊ ኲናትን ጽኑዕ ዕጽዋን ዝጸንሐ ህዝቢ ትግራይ ብደማዊ ውግእ ካብ ቤት ንብረቱ ተመዛቢሉ፡ ኲናት ብዘስዓቦ ኩሉ ዓይነት ኣደራዕ ሞትን ግህሰት ሰብኣዊ መሰላትን ተጐዲኡ'ዩ። ኣብ ፈለማ ሕዳር 2022 ስምምዓት ፕሪቶርያን ናይሮቢን ምስ ተፈረሙ ግን፡ ኲናት ደው ዘብል ተስፋታት መጺኦም። ይኹን እምበር ሕጽረት መሰረታዊ ሃለኽቲ ነገራት እኽልን መግብን ብዘሰክፍ ናህሪ ዋጋታት ልዕሊ ናይ ምግዛእ ዓቕሚ እቲ ሕብረተሰብ ብምዃኑ ህዝቢ የማርር ኣሎ።

  ዕዳጋ ሰኑይ ከተማ መቐለ
 • ኢሞጂ ነብሪ

  ስለምንታይ ርእይቶ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ጀርመን ንኣፍሪቃውያን ኣቖጢዑ?

  ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ወጻኢ ጀርመን፡ ዕላማ እቲ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሩስያ ሰርጌይ ላቭሮቭ ኣብ ኣፍሪቃ ዝገብሮ ዘሎ ዑደት ንምግላጽ ብዛዕባ ኣፍሪቃ ዝንገር ድምዳመ ምጥቃሙ ቁጥዐ ኣስዒቡ።

 • ታየርስ ኒኮልስ ብከቢድ መግረፍቲ ድሕሪ 3 መዓልቲ ኣብ ሆስፒታል ሞይቱ

  ታየር ኒኮልስ፡ ፖሊስ ክዝርግሖ ዝወጠኖ ቪድዮ ስለምንታይ ስግኣት ፈጢሩ?

  እቲ ሰበስልጣን ሎሚ ኣርቢ ክዝርግሕዎ ዝሓሰቡ ሞት ታየርስ ኒኮልስ ዘስዓበ ማእሰርቲ ዘርእይ ቪድዮ ነቲ ተቓውሞ ከየጋድዶን ህዛባዊ ናዕቢ ከየበግስን ስግኣት ፈጢሩ’ሎ።

 • ሞባይልን ገንዘብ መኽፈልን

  ናይ ወረቐት ባጤራ ምጥቃም የኽትም ዶ ይኸውን?

  ዓለምና ካብ ግዘ ናብ ግዘ፡ ንናይ ወረቐት ባጤራ ዝትክኡ ኣማራፅታት ተፋልጥ ኣላ።ንዝኾነ ገንዘብ ተንከፍ ኣገልግሎት ባንክ ካብ ምኻድ፡ ኣብ ጁባኻ ናብ ዝርከብ ሞባይል ምርኣይ መፍትሒ ይኸውን ኣሎ። እዚ ኢትዮጵያ ኰነት ካልኦት ሃገራት ዓለም ዘሰጕምኦ ዘለዋ ንዝዕዘብ፡ ኣብ ቀረባ እዋን ናይ ወረቐት ባጤራ ምጥቃም ደው ክነብል ‘ዶ ንኾን? ኢሉ ምሕታቱ ዘይተርፍ እዩ።

 • ትራምፕ

  ትራምፕ፡ ሓድሽ ጐስጓስ ንመረጻ 2024፤ ይዕወት ዶ ይኸውን?

  ፕረዚደንት ኣሜሪካ ነበር ዶናልድ ትራምፕ፡ እንደገና ኣብ ፕረዚደንታዊ መረጻ 2024 ክወዳደር ምዃኑ ምግላጹ፡ ከምቲ ገሊኦም ዝገመትዎ ካብ ክሲ ንምህዳም ዝዓለመ ተንኮል ኣይነበረን። ንሱ ደጊሙ ናብ ንዋይት ሃውስ ንኽምለስ ዕቱብ ጻዕሪ ብምግባር መሰረት የንጽፍ ኣሎ።

 • ከተማ ድሬዳዋ

  ምምሕዳራዊ መዋቕር ድሬዳዋ ንምንታይ ኣካታዓይ ኮይኑ? ብኸመይ ከ ይፍታሕ?

  እቲ ቅድሚ ነዊሕ ዓመታት ብቻርተር ዝተጣየሸ ምምሕዳር ከተማ፡ ኣብዚ እዋን ‘ዓርሰይ ክኢለ ክልል ክኸውን ወይ ድማ ብህዝበ ውሳነ ናብ ክልል ኦሮምያ ወይ ሶማል ክሕወስ’ ዝብል ሕቶ ምቕራቡ ኣዘራራቢ ኮይኑ ቀንዩ።ንምዃኑ ሕዚ እታ ከተማ እትመሓደረሉ ዘላ መዋቕር ካበይ ዝመጸ እዩ? እቲ ቀንዲ ጸገምን መፍትሒኡን ከ?

 • ከተማ ኣዲስ ኣበባ

  'ሓድሽ' ግብሪ ንብረት ኢትዮጵያ እንታይ'ዩ? ብኸመይ'ከ ክሰርሕ ይኽእል?

  ቅድሚ ሒደት ሰሙናት ባይቶታት ተወከልቲ ህዝብን ፌደሬሽንን ኣብ ጉዳይ ግብሪ ንብረት ተዘራሪቦም ሓድሽ መምርሒ ክዳሎ ወሲኖም ኣለው። ነዚ ኣብ ንብረት ዝትግበር ግብሪ፡ ክልላት ከመሓድርዎ ምዃኖም ክግለጽ እንከሎ፤ ዝርዝራቱ ኣብ ቀጻሊ ክግለጽ እዩ። ግና እዚ ግብሪ ንብረት እንታይ እዩ? ኣብ ኢትዮጵያ ‘ኸ ብከመይ እዩ ተግባራዊ ዝኸውን?

 • ቻይናን ኣፍሪቃን

  ኣሜሪካ ዶ ቻይና? ኢትዮጵያን ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃን ካብ መን ዝያዳ ይረብሓ?  

  ኣብ ዝሓለፉ ዓሰርተ ዓመታት ቻይና፡ ቀንዲ ወሃቢት ልቓሕ ንሃገራት ኣፍሪቃ ኰይና፡ ኣብታ ኣህጉር ቀዳመይቲ መሻርኽቲ ህንጸት እያ። ብፍላይ ኣብ ከም ኢትዮጵያ ዝኣመሰላ ገዚፍ ዕዳጋታት ዘለወን ሃገራት፡ ምንቅስቓስ ቻይና ብፍላይ ኣብ መሰረተ ልምዓት ርኡይ ከም ዝዀነ ይፍለጥ። ዕላማ ናይቲ ኣብዚ ቀረባ እዋን ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ቻይና ዝገበሮ ዑደት እንታይ እዩ? ኢትዮጵያ፡ ቻይና እትእውዳ ዕዳ ናበይ ከምርሕ ይኽእል?

 • ነበርቲ ኣብ ጎደናታት ከተማ መቐለ

  'ኲናትን ወረ ኲናትና ከይሰማዕና ንሓድር ኣለና፡ ለውጢ ግን ኣይረአናን' ነበርቲ መቐለ

  ህዝቢ ትግራይ፡ ንኣስታት ክልተ ዓመት፡ ኩሉ ዓይነት ዕጽዋ ተነቢርሉ ዝጸንሐ ዀይኑ፡ ነቲ ክልተ ወርሒ ዘቑጸረ ውዕል ሰላም ስዒቡ፡ ሰራሕተኛ መንግስቲ ዛጊድ ናብ ንቡር ስርሑ ክምለስን ደመወዝ ክኽፈሎን ትጽቢት ከም ዝነበሮ ማቴዎስ ይዛረብ።

ኣዘራረብቲ ዛዕባታት

መዛነዪ

ጠመተ