በዓልቲ ሕድሪ ጠርሙዝ
ትጥቀምሉ ዘለኹም መሳርሒ ኣይተቐበሎን።

ፍልስጤማዊ ገፋፊ ዓሳ ኣስታት 800 ኪ.ሜትሮ ብማያዊ ኣካል ዝተጉዓዘት ጠርሙዝ ረኺቡ።

እታ በዓልቲ ሕድሪ ጠርሙስ ዝሓዘቶ መልእኽቲ ናይ እንግሊዛውያን ፍቑራት ነይሩ። ኣብ ደሴት ርሆደስ እንትዘናግዑ ዝተወሰደት ኮይና ኣብ ገማግም ጋዛ ምስበፅሐት ተረኺባ።