ንልዕሊ 40,000 መሻርኽቲ ኡበር ኣብ ሻቕሎት ዘእተወ ምስሕሓብ

ሰሚር ኣማን Image copyright ሰሚር ኣማን
ናይ ምስሊ መግለጺ ንዓምታት ምሰ ኡበር ዝሰርሐ መንእሰይ ሰሚር ኣማን

ምስ ኡበር ንሰለስተ ዓመትን መንፈቕን ዝሰርሐ ኣብ ለንደን ዝምቐማጡ ሰሚር ኣማን፡ " ኡበር ንዓሰርተታት ኣሻሓት ሰባት ናይ ስራሕ ዕድል ዝኸፈተ፡ ንሚልዮናት ሰባት ከኣ ብርትዓዊ ዋጋ ኣገልግሎት ዝህብ ናይ ዘበንና ቴከኖሎጂ ካብ ዘፍረዮ ኣደናቒ ኣገልግሎት እዩ።

ስለዝኾነ፡ ለንደን ብዘይ ኡበር ኣይተረኣየንን" ክብል፡ ትካል ኡበር ምስ በዓል መዚ መጓዓዝያ ለንደን ኣጋጢሙዎ ንዘሎ ናይ ላይሰንስ ጉዳይ መዓልቦን ፍታሕን ንኪረኽበሉ ዘለዎ ተስፋ ገሊጹ።

ኣብዚ እዋን እዚ በዓል መዚ መጓዓዝያ ለንደን "ኡበር" ተባሂሉ ናይ ታክሲ ኣገልግሎት ዝህብ ኩባንያ ንዝነበሮ ናይ ንግዲ ፍቓድ ምሕዳስ ድሕሪ ምንጻጉ፡ ምስቲ ትካል ዝሰርሑ ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቑጸሩ ዘወርቲ ታክሲ ለንደን፡ ኣብ ዘየተኣማምን ኩነታት ወዲቖም ኣለው።

ይኹን እም በር ላዕለዋይ ሓላፊ ኡበር ዳራ ኮስሮወሻሂ፡ እቲ ዝሰርሓሉ ትካል 'ኡበር' ጌጋታት ብምፍጻሙ፡ ብስም ኣሻሓት ሰራሕተኛታት ኡበርን፡ ሚልዮናት ለንደናውያን ተገልገልቱን ብቕሉዕ ደብደበ ይቕሬታ ስለዝሓተተ፡

ከንቲባ ለንደን ሳዲቕ ካን "ዋላኳ ኩሉ ነገር ብሕጋዊ መስርሕ ክረአ እንተኾነ ንይቐረታ ሚስተር ዳራ ኮስሮወሻሂ ብምቕባል፡ በዓል መዚ መጓዓዝያ ለንደን ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ከምዝራኸቡዎ ክገብር እየ።" ኢሉ።

እቲ ኩባንያ ምስ ባዕለ-ሓደር (ሰልፍ ኢምፕሎይድ) ዝኾኑ ሰብ መካይን ብምሽራኽ ኣገልግሎት ዝህብ ትካል ኮይኑ፡ ኣብ ርእሰ ከተማ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ከተማ ለንደን ጥራሕ ልዕሊ 40,000 መሻርኽቲ (ፓርትነር) መራሕቲ መካይን ኣለውዎ።

ካብ 'ዚኣቶም ድማ ብዙሓት ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ይርከብዎም።

Image copyright Getty Images
ናይ ምስሊ መግለጺ ንትራቪስ ካላንኪ ዝተከአ ሓላፊ ኡበር ዳራ ኮሰሮወሻሂ

ምስ ኡበር፡ ወሃቢ ስራሕ ገዛእ ነብሱ ኮይኑ ህይወቱ ዝመርሕ መንእሰይ ሰሚር ኣማን፡ " እዚ ትካል እዚ ንኣገልገልቲ ኮነ ተገልገልቲ ብማዕረ ዘዕግብ፡ ውሑስ ዝኾነ ስርዓተ-ስራሕ (ስይስተም) ብምፍጣር ንህይወት ኣሻሓት ሰባት ቀይሩ እዩ" ይብል።

ኣካያድን ተቖጻጻርን በዓል መዚ ስርዓተ መጓዓዝያ ከተማ ለንደን (ትርንስፖር ፎር ለንደን) እቲ ብናይ ኢተርነት መርበብ (ኣፕ) ጥራይ ኣገልግሎት መጎዓዝያ ዝህብ ኩባንያ፡

ኣብ ለንደን ናይ ውልቂ ታክሲ ከማሓድር ዘኽእሎ ናይ ንግዲ ፍቓድ ክወሃብ ብቕዓት የብሉን ብምባል'ዩ ኣብ ዝሓለፈ ዓርቢ'ዩ ነቲ ውሳነ ብወግዒ ኣሕሊፍዎ።

እቲ ዝወሰዶ ናይ ምእጋድ ወሳነ ድማ "ናይ ህዝቢ ድሕነትን ጸጥታን" ኣብ ግምት ብምእታው ከምዝኾነ ሓቢሩ። ገለ ካብቶም ዘተሓሳሰብዎ ነገራት'ውን፡ ኣገባብ ምርግጋጽ ድሕረ-ባይታ፡ መሻርኽቲ ኡበር ዘወርትን፡

ከምኡ እውን ትካል ኡበር፡ ከበድቲ ገበናት ኣብ ምሕባር ዘለዎ ድኽመታትን ምዃኖም ይጠቅስ። ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብዝምልከት ከኣ ኡበር ምስ ሜትሮፖሊታን ፖሊስ ኣድላይ ዝበሃል ምትሕብባር ከምዝገብር ገሊጹ ኣሎ።

Image copyright Leon Neal
ናይ ምስሊ መግለጺ ኣብ ኣሳልጦ መጓዓዝያ ልዑል ኣበርክቶ ዘለዎ ኡበር ምስ በዓል መዚ መጓዓዝያ ለንደን ብጉዳይ ፍቓድ ንግድ ይሰሓሓብ ኣሎ

ፍቓድ ንግዲ ኡበር ኣብ 30 መስከረም 2017 ክወድቕ እኳ እንተኾነ፡ እቲ ኩባንያ ኣብ ውሽጢ 21 መዓልታት ይግባይ ከምዝብልን፡ እቲ ናይ ይግባይ መስርሕ ክሳብ ዝፍጸም ከኣ ስርሑ ክቕጽል ከምዝፍቀደሉ'ውን ተረጋጊጹ'ሎ።

እቲ ምስሕሓብ መሰጋጠመ፡ ዋና ኣካይዲ ኡበር ኣብ ለንደን፡ ቶም ኤልቪጅ፡ "በዓል መዚ መጉዓዝያ ንኡበር ብምእጋዱ፡ ለንደንን እቲ ከንቲባን ንናይ ዉሑዳት ናይ ተጠቀምቲ ምርጭታት ክእግዱ ዝህቅኑ ሰባት ጸቕጢ ምምእዛዙ'ዩ ዘርኢ'ዩ" ብምባል ይወቅስ።

ክሳብ ሕጂ ኣስታት 700ሽሕ ዝኸውን ፌርማታት ምሕጽንታ ተኣኪቡ ከምዘሎ ዝሓበረ መንእሰይ ሰሚር፡ ኡበር፡ ምስ ዝምልከቶ በዓል መዚ መጓዓዝያ ለንደን ተረዳዲኡ ነቲ ጉዳይ መዓልቦ ክፈጥረሉ ተስፍኡ ይገልጽ።

እቲ ንልዕሊ 40ሽሕ ዘወርቲ ታክሲ ኡበር፡ ካብ ስራሕ ዓዲ-ውዒል ከይገብርን ተቐማጦ ለንደን ብትሑት ዋጋ ዝረኽብዎ ዝነበሩ ስሉጥን ውሕሱን ኣገግሎት ከይኾልፍ ኣስጊኡ ዝጸንሐ ጉዳይ፡ ሚስተር ዳራ ኮሰሮወሻሂ ወግዓዊ ይቕሬታ ብምሕታት ነቲ ኩነታት ዘህደኦ ይመስል።

ኡበር ኣብ ልዕሊ 6ሽሕ ከተማታት ዓለም ዝንቀሳቐስ ዓቢ ወሃቢ ኣገልግሎት ትራንስፖርት እዩ።