ኢትዮጵያዊት ዲዛይነር ኮኸብ ዘመድ

ኢትዮጵያዊት ዲዛይነር ኮኸብ ዘመድ

ዳያኑ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኬንያ ብፍላይ ኣብ ጽባሕ ምርጫ አዒንቲ ብዙሓት እዩ ዝዓስሎም። ነቲ ዓይኒ ብዙሓት ዝዓልቦ ክዳን ዳያኑ ኢትዮጵያዊት ዲዛይነር ኮኸብ ዘመድ እያ ሰሪሓቶ።