ስፒትኒክ-1፡ ንውድድር ጉዕዞ ህዋ በሪ ዝኸፈተ ፈላሚ መንኮርኮር
ትጥቀምሉ ዘለኹም መሳርሒ ኣይተቐበሎን።

ስፑትኒክ-1፡ ካብ ምድሪ ዝተሰናበተ ፈላሚ ሩስያዊ ሰብ ሰራሕ መንኮርኮር ....

ብዛዕባ ፈላማይ ሳተላይት 'ስፑትኒክ-1' ን፡ ኣብ ሞንጎ ሶቬት ሕብረትን ኣሜሪካን ዝነበረ፡ ንሕንሕ ጉዕዞ ህዋ ብኸመይ ከምዝተጀመረ ዝገልፅ ምስሊ ቪድዮ እነሆ።