ስእላዊ መግለፂ ዛንታታት ኣና ፍራንክ
ትጥቀምሉ ዘለኹም መሳርሒ ኣይተቐበሎን።

ስእላዊ መግለፂ ኣና ፍራንክ ኣብ ውልቀ መዘኸራ ዝፀሓፈቶም ዛንታታት

ብግፍዒ ፋሺሽታዊ ሂትለር ግዳየያት ካብ ዝኾኑ ሓንቲ እያ። ኣብቲ ፀበባ ኮይና ገና ብቁልዕነታ ብዝፀሓፈቶ ውልቀ መዘለክራ (ዳያሪ) ዓለም ኩሉ እናዘከራ ይነብር።