ንባብ ንባብ ሕዚ'ውን ንባብ!

ባህሊ ንባብ ዝነበሮም 15 መንኣሰይ ሰራዊት ፊደል ኢና ኢሎም ተላዒሎም። ነናይ ባዕሎምን ካብ መሓዙቶምን ኣስታት 400 መፃሓፍቲ ኣኪቦም ኣብ ወሰን መንገዲ ሓንቲ ዓምፃይ ካብ ዚንጎ ዝተሰርሐት መፅለሊት ተኻርዮም ጀሚሮሞ።