ነታጕ ክተጫኑ ዘይከኣለት ከልቢ ካብ ስርሓ ተባሪራ

ልሉ Image copyright Getty Images
ናይ ምስሊ መግለጺ ስርሓኺ ብዝግባእ ኣይወገንክን ተባሂላ ዝተባረረት ልሉ

እዛ ልሉ ዝተሰምየት ከልቢ ዝተጻወዱ ነተጉቲ ክተጫኑ ተባሂላ ብማእኸል ድሕነት ኣሜሪካ ኣብ ቀረባ እዋን ዝተቖጽረት እያ።

ሰሙናት ኣብ ዝወድአ ስልጠና ግና ኣፈጻጽማ ትሑት ከምዝኾነን እቲ ዝተቖጸረትሉ ማእኸል ድሕነት ኣሜሪካ ንዓኣ ዝኸውን ቦታ ከምዘይከነ ይግለጽ።

ካብ ናይ 2017 ዓመተ ክላስ ድማ ክትወድቕ ኮይኑ።

ሓለፍቲ ድሕነት ኣሜሪካ ኣብ ናይ ትዊተር ገጻቶም፡ ልሉ ምስቲ ማእኸል ድሕነት ክትቅጽል ዘይከኣለትሉ ምኽንያት ብሮብዕ ዕላዊ ገይሮም ኣለዉ።

ብመሰረት ትምህርቲ ማእኸል ድሕነት ኣሜሪካ፡ ሓደ ናብቲ ስልጠና ዝኣተወ ከልቢ ኣብ ናይ 10 ሰሙን ስልጠንኡ እንተወሓደ 19 ሽሕ ነተጎቲ ኣጫኒዩ ከለሊ ኣለዎ ይብል። ካብቶም ኣብ ስልጠና ዝተሳተፉ ኣኽልብቲ እቶም 10 ምሩጻት ተፈልዮም ናብ ስራሕቲ ምጭናው ነተጎቲ መካይንን ህንጻታትን ይምደቡ።

ኣብ እዋን ሓደጋ ድማ ንሓይልታት ጸጥታ፣ ኣብያተ ትምህርትን መንግስታዊ ትካላትን ይሕግዙ።

ካብ ማእኸል መሰልጠኒ ተመሪቖም ዝወጹ ሓደሽቲ ኣኽልብቲ ከዓ ኣብ ሰሙን 60 ሰዓታት ክሰርሑ ትጽቢት ይግበረሎም።

ካብ ስራሕ ቦታ ወጻእ እንተኾይኖም እውን ብህጹጽ ተጸዊዖም ናብ ስራሕ ክኣትዉ ከምዝግበር፡ ጸብጻብ መርበብ ሓበሬታ ማእኸል ድሕነት ኣሜሪካ ሲኣይኤ የመልክት።

ናብ ማእኸላት ስልጠና ዝኣተዉ ኣኽልብቲ ብኣሰልጠንቲ ሲኣይኤ ኣቢሎም ይሕረዩ።

እቲ ናይ ስልጠና ግዜ ንልሉ ኣዝዩ ፈታኒ እዋን ነይሩ።

'ሰልጠንቲ ኬ-9፣ ብዝሰርሕዎ ነገራት ሕጉሳት እዮም። ሓለሓሊፉ ነተጉቲ ብዝግባእ ምስ ኣጫነዉ ስርሖም ክሳብ ህይወት ምስኣን ዘብጽሕ ምዃኑ ርገጸኛታት ይኾኑ'። ሲኣይኤ

Image copyright Getty Images
ናይ ምስሊ መግለጺ ልሉ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ኣላ

ጉዳይ ልሉ ብቲዊተር ገጽ ምስገልጸ ብዙሓት ሰባት ሪኢቶኦም ሂቦም ኣለዉ።

ካብ መንጎ ሪኢቶኦም ዝሃቡ መንጎ 'ልሉ ኩዕሶ ክትጻወት ደልያ ክትከውን ትኽእል እያ ስለዚ ዕረፍቲ ሃብዋ፣ ምናልባት እውን ልሉ ዓለም እናዘረት ስነጥበባዊ ስራሕታ ክተቕርብ ደልያ ክትከውን ስለእትኽእል ሕልማ ክሰምረላ ግደፍዋን ልሉ ሰላይ ክልተ ሓይልታት ክትኸውን ትኽእልያ' ዝብሉ ሓውሲ ባጫ ዘለዎም ግምታት ተዋሂቦም።

ይኹን እምበር ልሉ ሳላ ካብ ስርሓ ዝተባረርትላ እዋን ጀሚራ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ትርከብ። ብሃሪ ብዝተባህለ ሰብ ዕቑባ ረኺባ ኣብ ጽቡቕ መነባብሮ ከምዘላ ንምፍላጥ ተኻኢሉ ኣሎ።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት