መንሽሮ ኣፍ ማህጸን ብርእሰ ስእሊ ምክልኻል ይከኣል!

መንሽሮ ኣፍ ማህጸን ብርእሰ ስእሊ ምክልኻል ይከኣል!

ብሰንኪ ቅድመ ምክልኻል መንሽሮ ኣፍ ማህጸን ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ንሕልፈት ህይወት ይቃለዓ እየን።

ደቂ ኣንስትዮ ኣፍ ማህጸነን በብግዚኡ ብሞባይል ሲኢለን ናብ ሓካይም ብምስዳድ መንሽሮ ኣቐዲመን ክከላኸላ ይኽእላ።