እዚ ኣብ ዓለምና ኣብ ንጡፍ ምንቅስቓስ ካብ ዘለዉ ነበልባል ባርዕ እሳተ ጎመራ ሓደ እዩ።

እዚ ኣብ ዓለምና ኣብ ንጡፍ ምንቅስቓስ ካብ ዘለዉ ነበልባል ባርዕ እሳተ ጎመራ ሓደ እዩ።

ፎቶግራፈር ኡላህ ኣብ ዓለምና ኣብ ንጡፍ ምንቅስቓስ ንዘለዉ ነበልባል ባርዕ እሳተ ጎመራ ሰኒዱ። በቲ ፍጻሜ ከኣ ብዙሕ ተደኒቑን ተገሪሙን። ብሰነዱ ከኣ ንተዓዘብቲ እውን ኣስተንኪሩ።