ኣብ ዩቱብ ገንዘብ ንምርካብ ዝጠቕሙ ሓሙሸተ መይላታት
ትጥቀምሉ ዘለኹም መሳርሒ ኣይተቐበሎን።

ፍትሓዊ ዘይኮነ ግልጋሎት ኢንተርኔት ዘበረታትዕ ሕጊ

ኣሰራርሓን አወሃህባ ግልጋሎት ኢንተርኔት ክቕይር ዝኽእል ሕጊ ኣብ አሜሪካ ቀሪቡ። ደቀቕቲ ትካላት ካብ ፀዋታ ወፃኢ ከይገብረን ተሰጊኡ።