መስደመምቲ መሽናት ዝሰርሕ መንእሰይ

መስደመምቲ መሽናት ዝሰርሕ መንእሰይ

ካብ ወዲ 5 ዓመት እናሃለወ ዝተፈላለዩ ቀለልቲ መሽናት ምስራሕ ከምዝጀመረ ዝዛረብ ጆሴፍ ኣብ ፈለማ እዋናት ወለዱ ብስራሓቱ ይስሕቑ ከምዝነበሩ ይዝክር።

ጆሴፍ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ መሽናት ዝሰርሕ ንንግዲ ኢሉ እተይኮነስ ውቃብኡ ንምጥባርን ካብ ጭንቀት ንምግልጋልን ኢሉ እዩ።