ካብ ኣፍሞት ንሕንጢጥ ዝወጸ ህጻን
ትጥቀምሉ ዘለኹም መሳርሒ ኣይተቐበሎን።

ካብ ኣፍሞት ንሕንጢጥ ዝወጸ ህጻን

ኣብ ጣልያን ሚላኖ ሓደ ወዲ ክልተ ዓመት ዕሸል ምስ ኣዲኡ ባቡር እናተጸበየ እንከሎ ሃንደበት ናብ ናይታ ባቡር ሃዲድ ዘሊሉ ይኣቱ እሞ ሓደ ወዲ 18 ዓመት መንእሰይ ዘሊሉ ኣትዩ ካብ ሞት ኣትሪፍዎ። ደሓር እቲ ወዲ 18 ዓመት ወዲን ኦፕሬተር ናይታ ባቡርን ጅግና ዝብል ሞሳ ረኺቦም።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት