ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ንመንግስቲ ኤርትራ ፃውዒት ሰላም ኣቕሪቦም

ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ፡ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ

ምንጪ ስእሊ, EBC

ሎሚ መዓልቲ 24 መጋቢት 2010 ዓ፡ም ኣብ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስተር ኮይኖም ዝተሾሙ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ፡ ብጥቕሚ ጥራሕ እንተይኮነስ ብደም፣ ብቋንቋ ፣ ታሪኽን ባህልን ንዝተኣሳሰሩ ክልቲኦም ህዝብታት ንሓባራዊ ጥቕሚ ክበሃል፡ ዓመታት ዘቑፀረ ዘይምርድዳእ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብዘተ ንምፍታሕ መንግስቲ ድሉው ምዃኑ ገሊፆም።

እዚ ግዘ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ፡ ብድሌት ዝተፈላለዩ ሓይልታት፡ ኣብ መዋጥር ዝኣተዋሉ ከምዝኾነ ዝገለፁ ዶክተር ኣብይ፡ ህዝብታት ክልቲአን ሃገራት ናብ ሰላም ክመፅኡ ይግባእ ኢሎም።

"ምስ መንግስቲ ኤርትራ ንዓመታት ዝቐፀለ ዘይምርድዳእ ንኸብቅዕ፡ ካብ ልቢ ኢና ንደልይ" ዝበሉ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ፡

እዚ ጋህዲ ንክኸውን ድማ ዝግበአና ኩሉ ክንገብር ኢና" ኢሎም።

ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ክልቲአን ሃገራት ንኸብቅዕ ድማ፡ " መንግስቲ ኤርትራ ተመሳሳሊ መርገፂ ንኽወስድ ፃውዒተይ አቕርብ" ክብሉ ገሊፆም።

ኢትዮጵያውያን ጀጋኑ ወለድና ደሞም ኣፍሲሶም ኣዕፅምቶም ከስኪሶም፡ ዘፅንሑልና ሃገር ኣላትና። ንሕና ኢትዮጵያውያን ዕድለኛታት ኢና። ፅብቕቲ ሃገርን ዘኹርዕ ታሪኽ ስለዘለና ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ፡

ኣብታ ሃገር ንዘሎ ዘይምርግጋዕ ብምግላፅ፡ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ንዝበፅሐ ጥፍኣት ይቕረታ ብምሕታት ነዚ ፀገም ዶብ ብምሃብ ንህዝቢ ከምዝኽሕሱ ድማ ቃል ኣትዮም።

ቅድም ኢሉ ኣብታ ሃገር ብርክት ዝበሉ ወገናት ካብ መረበቶም ንኽመዛበሉን ንኽሞቱን ምኽንያት ዝኾነ ፀገም ሓንሳእን ንሓዋሩን ከብቅዕ ክስራሕ ከምዝግባእ ድማ ኣገንዚቦም።

"ዜጋታት ኣብ ሃገሮም ካብ ቦታ ናብ ቦታ ናይ ምንቅስቓስን ሃፍቲ ናይ ምፍራይን መሰሎም ክኽበር ኣለዎ። ንዝበፅሐ ጥፍኣት ድማ ይቕረታ ንሓትት" ኢሎም።

ምንጪ ስእሊ, FBC

መግለጺ ስእሊ,

ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድን ኣይተ ኃይለማርያም ደሳለኝን

ህዝቢ ሰላማዊ ብዝኾነ መገዲ ሓሳቡ ናይ ምግፅ መሰል ከምዘለዎ ዝሓበሩ ዶክተር ኣብይ፡ መንግስቲ እውን ሕጊ ናይ ምኽባር ግቡእ ከምዘለዎ ተዛሪቦም።

ህዝቢ ኣብ ብሄር፣ ሃይማኖትን ካልኦት ኣፈላላያትን ኣብ በደል እነተይኮነስ፡ ምስ ፍትሒ ብምትሕብባር፡ ዝሐሸ ፅባሕ ኣብ ምፍጣር ከድህብ ሓቢሮም።

ዋላ እኳ ኢትዮጵያ ኣብቶም ዝሓለፉ ዓመታት ፅቡቕ ቁጠባዊ ዕብየት እንተመዝገበት፡ ነቲ መንእሰይ ወለዶ ዘዕግብ ከምዘይነበረ እውን እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ሓቢሮም።

"እዚ ድማ ህዝብና ንክኸፍኦ ምኽንያት ከምዝኾኖ ኢና ንግንዘብ። ኢትዮጵያ ንመናእሰያታ ተስፋ እትህብ ሃገር እንበር፡ ተስፋ ተቑርፅ ሃገር ንከይትኸውን ዝከኣለና ኩሉ ከምእንገብር ቃል እኣቱ" ኢሎም።

ንመናእሰይ ዕድል ስራሕ ምፍጣር ጥራሕ እንተይኮነስ መናእሰይ ሰብ ሃፍቲ ንክፍጠሩ መንግስቲ ከምዝሰርሕ እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ገሊፆም።

መንእሰይ እታ ሃገር ብወገኑ ንባዕሉን ንሃገሩን ሃፍቲ ክፈጥር ዝኽእል እቲ መንእሰይ ምዃኑ ድማ ኣስሚረምሉ።

ካብዚ ብተወሳኺ መንግስቲ፡ ኣብታ ሃገር ፅልዋ ዝፈጠረ፡ ሕፅረት ሸርፊ ወፃእን ናህሪ ዋጋን ንምርግጋዕ ከምስርሕ ሓቢሮም።

ሱር ዝሰደደ ግዕዝይና፡ ነታ ሃገር ማሕለኻ ከምዝኾነ ዝገለፁ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር፡ ጽፈት ትምህርትን ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮን ምርግጋፅ የድሊ ኢሎም።

ዲሞክራሲ ኣብታ ሃገር ንኽዕንብብ ድማ፡ ዝተፈላለዩ ኣመለኻኽታ ዘለዎም ተቓወምቲ፡ ከም ተቓወምቲ እንተይኮነስ ከም ተነሓናሕቲ ኮይኖም ብነፃነት ክንቀሳቐስሉ ዘኽእል ባይታ ከምዝፈጥሩን ቃል ኣትዮም።

እዞም ተነሓናሕቲ ውድባት ፖለቲካ ንዕብየት እታ ሃገር ሓገዝቲ ንክኾኑ ድማ ፀዊዖም።

ህንፀት ዓብይ ግድብ ህዳሰ ኢትዮጵያ ዘልዓሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ፡ ህዝቢ ካብ ህንፀት እቲ ግድብ ብዝለዓለ፡ ስዒቡ ዝመፅእ ዕብየት እታ ሀገር ክርእይ ከምዝግባእ ገሊፆም።

ኣብ መወዳእታ፡ "ነዚ ሓላፍነት ንዝሃበንን ዝኣመነን ውድበይ ኢህወደግን ህዝበይን ብፍሉይ ፍቕርን ክብርን አመስግን" ኢሎም።