“ቁሩብ ሂብካ ብዙሕ ትረክብ"

ኪኪ ጸጋይ ምስ ኣል ቤታ ስዉእ ብርሃነ ተስፋማርያም Image copyright KIKI

ወትሩ፡ "ቁሩብ ትህብ ብዙሕ ትረክብ" ንእትብል መልእኽቲ ሕድሪ ስዉእ በዓል ቤታ ብርሃነ ተስፋማርያም እትደጋግም ኪኪ ጸጋይ ብሰንበት 06 ግንቦት 2018 ኣብ መናበዩ ጽጉማት ሃሬት ቱርማን ንዝርከባ 100 ደቀንስትዮ ናይ ድራር እንግዶት ኣቕሪባ።

እቲ ብድሩት ዓቕማ ሕድሪ በዓል ቤታ ንምዝካርን ሕልናኣ ንምቕሳንን ምስ ደቃ ዝወሰደቶ ተበግሶ ነታ "ቁሩብ ሂብካ ብዙህ ትረክብ" እትብል መልእኽቲ ሕድሪ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ደርግ ዝተሰወአ በዓል ቤታን ኣቦ ደቃን ኣባል ህዝባዊ ግንባር ተቓላሳይ ብርሃነ መሊሳ ብርሃን ከምዝወሰኸትላ እያ ትሓስቦ።

ካብ ነዊሕ ኣትሒዛ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ንዘለዉ ጽጉማት ዜጋታት ክትሕግዝ ፋሕተርተር ምስ በለት እያ።

ኣብ 2005 ከኣ ምስ ሓደ ሓደ ብጾታ፡ "ብዙሓት ንእስነቶም ንቃልሲ ዝወፈዩ፡ እቲ ክመሃሩሉ፡ ክሰርሕሉ፡ ሓዳር መስሪቶም ክወልድሉ ዝግበኦም ግዜ ንናጽነትን ልዑላውነትን ሃገር ዘበርከቱ፡

ኤርትራውያን ሓርበኛታት ስለዘለዉና፡ ክሳብ መንግስቲ ኤርትራ ሓደ ነገር ዝገብር ማሕበር ኣቚምና ተሓጋጊዝና ንደግፎም" ብምባል ሓሳብ ኣበጊሳ ፈታቲና እያ።

ንሓሳባን ርእይቶኣን ዝካፈሉ መቓልስቲ ብጾት ረኺባ ከኣ ብዝወሓደ እቲ ሓሳብ ኣብ ልብን ቀልብን ብዙሓት ንክሰፍር ብስርሓን ብርዓን ትጽዕር ኣላ።

ኩሉ ሳዕ " ነቶም ንእስነቶም ወፍዮም ዓቢ ነገር ዝገበሩልና፡ ሕጂ ኣብ ዕቤቶም ሞራልን ሓገዝን ዘድልዮም ሓርበኛታት ኣጆኹም ንበሎም።

እንተሓቢርና ንብዙሓት ጽጉማት አሕዋትን እውን ክንሕግዝ ንኽእል ኢና" ብምባል፡ ደኺመ እንከይበለት ለይትን ቀትርን እያ ተጎሳጉስ።

ብፍላይ ነታ ብ30 መጋቢት 2018 ኣብ መርበብ ሓበሬታ ኦሬንጅ ካውንቲ፡ "ሞት ብሕትውናኣ ንኽትሕሉ ጸገማ ብዘይ ምክፋላ ኣብ መኪናኣ ዝዓረፈት ቤት - ኣልባ ሰራሕተኛ ዲስኒ ህዝባዊ ክትዕ ኣለዓዒሉ"

ብዝብል ኣርእስቲ ዝተጻሕፈ ዓንቀጽ መሰንበበት፡ ብፍላይ ከኣ ስእሊ እታ ግዳይ ምስ ረኣየት ስምዒታ ክትቆጻጸር ኣይከኣለትን - ጉህያ፡ ክሳብ ውሽጢ አዕጽምታ ዝስመዓ መሪር ሓዘን ተሰሚዑዋ።

ግን ኩሉ ነገር ምስ ሓለፈን ኮይኑ ምስተባህለን ስለዝነበረ እትገብሮ ነገር ኣይነበራን።

ኣብ ንእስነተን ኣብ ኣስመራ ምስ ወይኒ ናይ ማዕዶ ሰላምታ ነይሩወን። ከምቲ ኣብቲ ዓንቀጽ ተጻሒፉ ዘሎ ወይኒ መስፍን ኣብቲ ብዙሕ ኤርትራዊ ካብ መግዛእታዊ ግፍዕታት ዝሃድመሉ ዝነበረ እዋን ካብ ኤርትራ ወጺኣ ተሰዲዳ ንኣመሪካ ኣትያ።

ወይኒ ንዓሰርተ ዓመት ምስ ኣፍቃሪኣ ጸኒሓ ግን ኣይቀጸሉን ተፈላልዮም።

Image copyright TOBIAS SCHWARZ
ናይ ምስሊ መግለጺ ተስፋ እንተኮ ኩሉ'ሎ

ፈለማ ኣብ ባንክ ዳሕራይ ግን ኣብ ዲስኒ ናይ ጽሬት ሰራሕተኛ ኮይና ህይወታ ትመርሕ ከምዝነበረት፤ እንተኾነ ዝርዝራቱ ብዘይ ፍለጥ ናይ ዕዳ ምኽንያት ገዛ ክትካረ ዓቕሚ ስለዘይነበራ፤ ኒሕን ሓቦን ሒዙዋ ከኣ ጸገማ ንሰብ ከየካፈለት ኣብታ ንኣስታት ሽዱሽተ ዓመት ከም ቤታ ዝተጠቕመትላ ብሕማም ልቢ ከምዝዓረፈት እዩ ዘዝንቱ እቲ ጽሑፍ።

ኪኪ እምበኣር ኣብቲ ኩሉ ግዜ ናተይ ምስዝበለቶም ናይ ሓሳብን ዕላማን ብጾታ፡ "ጸገሞም ዘይነግሩ ብዙሓት ዝተሸገሩ አሕዋት ኣለዉና እሞ ሃሰስ እናበልና ንሓግዞም፡ ንሓደ ሰብ ምድሓን፡ ሓንቲ ትንፋስ ምትራፍ ዓቢ ነገር እዩ" እያ ትብል ወትሩ።

ቅድሚ ናብቲ ተተሊሙ ዘሎ ዓቢ ነገር ምብጻሕ ከኣ ብዓቕመይ ንእሽቶ ነገር ክገብር ስለዝበለት እያ ሰንበት ምሸት ብዝተፈላለየ ምኽንያት ቤት ኣልቦ ምስ ዝኾና፡ ከም መተዓብይታ ወይኒ ዘይተነግረ፤ በርቢርካ ዘይውዳእ ውልቃዊ ዛንታ ምስ ዘለወን ምእቲ ደቀንስትዮ ተደሪራ፡ ካብተን ብቐጻሊ ዝሕግዛን ዝናብያን ኣካየድቲ እቲ ትካል፡ ዓሚቚ ትሕትናን ኣኽብሮትን ከምእተማህረት ትሕብር።

ኣብ መወዳእታ ከኣ ብዓቢ ኣኽብሮታዊ ስክፍታ "ርግጽ እዩ ስደት መሪር እዩ፡ ብስራሕን ናብራን እዩ ዝውሕጠካ። ግን ሓደራ በብዓቕምና ንረዳዳእ፡ ናይ ብዙሓት ደለይቲ ሰናይ አሕዋት ኣበርክቶ ብዙሕ ነገር ክገብር ይኽእል እዩ" ብምባል ንኣኽብሮት ርእሳ ተድንን።