ኣብ ድርኩኺት ምጥፋእ ዝርከብ ቀላይ ደምበል
ትጥቀምሉ ዘለኹም መሳርሒ ኣይተቐበሎን።

ኣብ ድርኩኺት ምጥፋእ ዝርከብ ቀላይ ደምበል

ቀላይ ደምበል ኣብ ኦሮምያ ጥቓ ከተማ ባቱ ዝርከብ ኮይኑ ኣብ ከይዲ ምንጻፍ ከምዝርከብ ነበርቲ እቲ ኸባቢ ይገልጹ። ቀንዲ ምኽንያት ምንጻፍ እቲ ቀላይ ድማ ኣብቲ ከባቢ ዝተደኮነ ፋብሪካ ሼር ዕምበባ ከምዝኾነ ይግለጽ።