ክሳብ ክንደይ ተወሰኽቲ ዓመታት ክትነብሩ ትኽእሉ?

ማእከላይ ገምጋም ዕምሪ (ዕድመ) ብደረጃ ዓለም እናወሰኸ'ዩ። ኣብ 2008 ዝተወለዱ ካብቶም ቅድሚ 25 ዓመታት ዝተወለዱ ሰባት ብማእከላይ ገምጋም ንተወሰኽቲ 7 ዓመታት ይነብሩ።

ቀፂሉ ኣብ ዘሎ መሕትት ዕድመ፣ ሃገርን ፆታን ጥራሕ ብምምላእ ማእከላይ ገምጋም ክትነብሩሉ እትኽእሉ ዕድመ ፍለጡ።

ዓለማዊ ማእከላይ ገምጋም ዕምሪ ሰባት 72 ዓመት ክኸውን እንከሎ - ኣብ ደቂ ተባዕትዮ 70፡ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ድማ 75 ዓመት ማለት ኢዩ። እንተኾነ ግን እዚ ምስ ዕድመ ዝለዋወጥ ኢዩ። ንኣብነት፡ ሓደ 69 ዓመት ዝዕድሚኡ ሰብ ብገምጋም ተወሳኺ 17 ዓመት ክነብር ይኽእል ይኸውን።