ብሓደጋ ባርዕ ሓዊ ህንጻ ግሪንፈል ምስ ሙሉእ ስድርኡ’ዩ ጠፊኡ። ሓንቲ ስድራ ብሓንቲ ለይቲ ጠፊኣ።

ብሓደጋ ባርዕ ሓዊ ህንጻ ግሪንፈል ምስ ሙሉእ ስድርኡ’ዩ ጠፊኡ። ሓንቲ ስድራ ብሓንቲ ለይቲ ጠፊኣ።

ኣብ ለንደን ህንጻ ግሪንፈል ዘጋጠመ ሓደጋ ባርዕ ሓዊ ህይወት 72 ሰባት ካብ ዝበልዕ ሎሚ መዓልቲ ሓደ ዓመት ኮይኑዎ።

ኣብ ምዕራብ ለንደን ዝነብር ሕብረተሰብ እቲ ሓደጋ ብዘስዓቦ ሞት ብዙሓት ተደናጊጹ’ዩ።

ኣብቲ ህንጻ ዝተፈላለየ ድሕረ ባይታ ዘለዎም ሰባት ዝነበሮም እንትኾን ከቢድ በሰላ ገዲፉሎም ሓሊፉ። ባሰም ካብ ሊባኖስ ቅድሚ 17 ዓመት’ዩ ናብ ለንደን መጺኡ።