ምስ ተምሃሪቱ ፆታዊ ርክብ ዝሓተተ ፕሮፌሰር ተሰጒጉ

ጎስጓስ ኣንጻር ጾታዊ ዓመጽ Image copyright OAU

ኣብ ሓንቲ ዩኒቨርስቲ ናይጀርያ ኣተሓሕዛ-ሒሳብ ዝምህር ፕሮፌሰር፡ ተምሃሪቱ ውጽኢት ምርምራ ንኸማሕይሸላ ፆታዊ ርክብ ብምሕታቱ ካብ ስርሑ ተሰጒጉ።

እታ ተምሃሪት ነቲ ምስ መምህራ ዘተኻየደ ዝርርብ ድሕሪ ምቕዳሕ ምስ ኣቃልዐቶ፡ ምክትል ኣማሓዳሪ`ቲ ዩኒቨርስቲ፡ ነቲ ስምን ዝናን`ቲ ዩኒቨርስቲ ዝደወነ ነውራም ባህርያት`ቲ መምህር ኮኒኑ።

ተማሃሪት ሞኒካ ኦሳጊ፡ ነቲ መምህራ እንተድኣ ምስኡ ደቂሳ ናይ መርመራ ነጥባ ከምዘምሓይሸላ ዝተዛረቦ ዘረባታት ኣብ ማዕከናት ዜና ከም እተቃልዖ ምስገለጸት ኢዩ ፕሮፌሰር ሪቻርድ ኣኪንዴሌ፡ ካብቲ ዝምህረሉ ዝነበረ ዩኒቨርስቲ፡ ዝተሰጎገ።

ኣብ ሓጺር ግዜ ዝተላብዐ ቅዳሕ ናይቲ ዝርርብ፡ ርእይቶታት ኣብ ባይቶን ማሕበራዊ ገጻትን ይዉሕዞ ኣሎ።

እቲ ``ነውራም`` ባህርያት ፕሮፌሰር ሪቻርድ ንስምን ዝናን እቲ ዩኒቨርስቲ ``መስሓቕ ሸራፋት ገይርዎን ደዊንዎን`` ኢዩ ይብል፡ ምክትል ቻንስለር እቲ ዩኒቨርስቲ ፐሮፌሰር ኤዪቶፔ ኦጉንቦዴዲ።

ፕሮፌሰር ኦጉንቦዴዲ ወሲኹ፡ ፕሮፌሰር ኣኪንዴሌ ተማሃሪቱ ኦሳጊ ኣብቲ መርመራ ከምዝሓለፈት ፈሊጣ ክነሳ ዝበለጸ ነጥቢ ንምርካብ ምስኣ ጾታዊ ርክብ ንኽገብር ጸቕጢ ትገብረሉ ከም ዝነበረት ከም ዝተዛረበ ገሊጹ።

እንተኾነ እዚ ``ብዝኾነ ጭብጢ ኣይተደገፈን`` ይብለ ፕሮፌሰር ኦጉንቦዴዲ።

ስጋብ ሕጂ ፕሮፌሰር ኣኪንዴሌ ብዛዕባ እቲ ቀሪቡ ዘሎ ጭብጥታት ዝኾነ መግለጺ ኣይሃበን ዘሎ።

ሞኒካ ኦሳጊ በቲ ውጽኢት መስርሕ ምስማዕ እቲ ጉዳይ ``ኣዝያ ሕጉስቲ`` ከምዝኾነት ጠበቓኣ፡ ወይዘሮ ቦይላ ኣኪዮዴ ንሲ ኤን ኤን ሓቢራ።

``እዚ ዓቢ ዓወት`ዚ ንሞኒካ ጥራይ ዘይኮነ ንኹለን ተማሃሮ ኢዩ``

``እዚ ዓወት`ዚ ንተማሃሮ ዩኒቨርስቲ ጥራይ ዘይኮነ ተማሃሮ ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ'ዉን ተመሳሳሊ ጸገማት ምስ ዘጓንፈን ንኸቃልዕኦም ዘተባብዕ ኢዩ`` ኢላ ኣኪዮዴ።

ንሳ ወሲኻ ``ሞኒካ ዝወሰደቶ ስጉምቲ ኣዝዩ ተባዕ ስጉምቲ ኢዩ። እቶም መማህራን ድማ ድሕሪ ሕጅ ዝኾነ ዝወስድዎ ስጉምቲ ሳዕቤናት ከምዘለዎ ክፈልጡ ኢዮም`` ኢላ።

ድሕሪ`ዚ ፍጻመ ድማ እቲ ዩኒቨርስቲ ኣንጻር ጾታዊ መጥቃዕቲ ጎስጓስ ከካይድ ጀሚሩ ኣሎ።