ፈላማይ ልበ ወለድ መፅሓፍ ብግእዝ
ትጥቀምሉ ዘለኹም መሳርሒ ኣይተቐበሎን።

ልበ ወለድ መፅሓፍ ብግእዝ ዝሰነደ ምሁር

ፈላማይ ልበ ወለድ መፅሓፍ ግእዝ ዝሰነደ ኢትዮጵያዊ ምሁር ነጋሲ ጊደይ፡ ግእዝ ኣብ ድርኩኺት ሞት ዝርከብ ቋንቋ እዩ ዝብል ኣይኣምነሉን። እዚ ጥንታዊ ቋንቋ ናብ ንቡሩ ክምልስ ይህቅን ኣሎ።