2011፡ "ኩዕሶ እግሪ ኣብ ሜዳ እተካይዶ ሰላማዊ ኵናት'ዩ"

ሓድሽ ዓመት ምስ ኣሰልጣኒ ጋንታ ስሑል ሽረ ዳኒኤል ጸሃየ (ጸጋም)፡ ሓላዊ ልዳት ጋንታ ወልዋሎ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት በረኸት ኣማረ (የማን)

ካብ ወርሒ ነሓሰ ክሳብ ሚያዚያ፡ 20 ጋንታታት ኩዕሶ እግሪ ዘተኣናግድ ግጥም ፕሪሚየር ሊግ ዓዲ ኢንግሊዝ፡ ኣብ ዓለም እቲ ብበዝሒ ተመልካቲ ዘለዎን ዝመሓላለፍን ኩዕሶ እግሪ'ዩ።

እዛ ዓለም ካብ ዘለዋ በዝሒ ህዝቢ እቲ 4.7 ቢሊየን ኣፍቃሪ ግጥማት ፕሪሚየር ሊግ ዓዲ ኢንግሊዝ እንትኾን፡ ብፍቕሪ ኣሰልጠንትን ተጻወትቲን ጋንታታት እዚ ሊግ'ዉን ዝዓበደ'ዩ።

ፕርሚየር ሊግ ኢትዮጵያ፡ ዋላ'ኳ ክንዲ'ቶም ኣብ ዓለም ኣለዉ ዝበሃሉ ሊጋት፡ ጥንካረን ዲስፒሊንን ዝርኣዮ ኣይኹን፡ ብዙሓት መናእሰይ ዝሓቖፋ ጥንኩራት ጋንታታት ዝሳተፋሉን፡ ብዝሰልጠነን ስፖርታዊ ሳይንስን እናተመርሐ ዉጽኢታዊ ክኸዉን ጻዕሪ የድልዮ።

ኣብቲ ዝሓለፈ ዓመት፡ ብዓወት ጅማ ኣባ ጅፋር ዝተዛዘመ ግጥማት ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ፡ ሓደሽቲ ጋንታት መቐለን ወልዋሎ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራትን ዘሳተፈ እንትኾን፡ ኣብዚ ሓድሽ ዓመት 2011 ድማ ሓዳሽ ናብቲ ሊግ ዝተጸምበረት ጋንታ ስሑል ሽረ ሓዊሱ ብድማር 16 ጋንታት ከሳትፍ'ዩ።

ቢቢሲ ትግርኛ ብምኽንያት ሓድሽ ዓመት 2011 ምስ ኣሰልጣኒ ኩዕሶ እግሪ ጋንታ ስሑል ሽረ እንዳስላሴ ዳኒኤል ጸሃየን፡ ሓላዊ ልዳት ወልዋሎ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት በረኸት ኣማረን ዝገበሮ ጻንሒት እነሆ።

'ኩዕሶ ከየጠዓዓምኹዎ እየ ጠጠዉ ኣቢለ'

ተምሃራይ 12 ክፍሊ እንሃለወ፡ ንብሄራዊ ጋንታ ክጻወት ዝተሓረየ ኣሰልጣኒ ጋንታ ስሑል ሽረ እንዳስላሰ ዳኒኤል ጸሃየ፡ ዕባይ ከተማ ሽረ እንዳስላሰ'ዩ።

ኩዕሶ ብኣረጊት ካልስን ዝወዳደቐ ፌስታልን መልክዕ ኣትሒዝካ ብምስራሕ፡ ምስ ኩዕሶ ዝተላለየ ዳኒኤል፡ ንስፖርትን ኩዕሶ እግርን ዝተፈጠርኹ'የ ኢሉ ይኣምን።

ሕብረተሰብና ምስ ቴሌቭዠንን ካልኦት ቴክኖሎጂታትን እንከይተላለየ፡ ጽቡቕ ሓይሊ ምዝርጋሕ ሓበሬታ ናይ ዝነበሮ ሬድዮ ኣፍቃርን ዘየበኩር ተኸታታልን'ዉን ነይሩ።

ኢትዮጵያ ሬድዮ ዘቕርቦም ዝነበሩ ጸብጻባት ስፖርት፡ ንዳኒኤል ምስ ብሄራዊ ጋንታ እንተላልዩዎ፡ ተጻዋቲ ኩዕሶ እግሪ ክኸዉን ከምዘለዎ ወሲኑ ኣብ ናይ ቀበሌን ካልኦት ዉዳበታት ስፖርትን እናተሓቖፈ ዓብዩ።

"ንሃገራዊ ጋንታ ምጽዋት ናይ ቑልዕነት ሕልመይ ነይሩ። እቲ ዝደልዮ ድማ ኣቐዲመ'የ ኣሳኺዐ" ይብል።

Image copyright Daniel Tsehaye

ዳኒኤል፡ ንሃገራዊ ጋንታ ተሰሊፉ ካብ ስዊድን ምስ ዝመጽአት ጋንታ ኣብ ዝገጠምሉ እዋን፡ ንሱ ብዘቑጸራ ሸቶ፡ ጋንትኡ ሓደ ንባዶ መሪሓ ክትወጽእ ኽኢላ። ከምዚ እናበለ እናዓበየ ዝኸደ ልምዲ፡ ነታ ሃገራዊት ጋንታ ተሰሊፉ ካብ ምጽዋት ክሳብ ምክትል ኣሰልጣንነት ኣገልጊሉዋ'ዩ።

"ኣብ ኩዕሶ እግሪ ዘሕለፍኩዎ ህይወት፡ ብራኢየይ እየ ተጓዒዘ። ኮይኑ ግና ብተደጋጋሚ ጉድኣት የጋጥመኒ ስለዝነበረ፡ ኣብ ትኽክለኛ ዕድመ ኣይኮንኩን ኩዕሶ እግሪ ደዊ ኣቢለ። በዚ ምኽንያት፡ ኩዕሶ እግሪ ከየጠዓዓምኹዎ ጠጠዉ ከብል ተገዲደ" ይብል ኣሰልጣኒ ዳኒኤል ጸሃየ።

መሕሩር ደገፍቲ ጋንታ ትራንስ

ኣብ መጀመርታ 30ታት ናይ ምጸዕዋት ድልየቱ ብዙሕ እንከሎ ኩዕሶ እግሪ ጠጠዉ ከምዘበለ ዝዛረብ ዳኒኤል ጸሃየ፡ 12 ዓመት ንጋንታ ጉና ተጻዊቱ'ዩ።

እዚ እዋን ጋንታ ጉና ጠንካራ ዝነበረሉ እዋን እንትኸውን፡ ኢትዮጵያ ብምዉካል ዓለምለኻዊ ግጥማት ንምክያድ ናብ ብርክት ዝበላ ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ ዝጎዓዘሉ ዝነበረ ግዜ፡ ዳኒኤል ጸሃየ ኣባል እዚ ጉዕዞ'ዩ ነይሩ።

ጋንታት መቐለን ወልዋሎን ኣብቶም ዝሓለፉ ዓመታት ዘጋጥመን ዝነበረ "ደርቢ ሕዉነት" ተባሂሉ ዝጽዋዕ ጸወታ ደርቢ፡ ናይዚ ግዘ ተጻወትቲ ደርቢ ጋንታት ትራንስን ጉናን ነይረን።

ዳኒኤል፡ ሓጺርን ድንቡሽቡሽ ዝበለን ተጻዋቲ ስለዝነበረ፡ ኩዕሶ ሒዙ ኣብ መጻወቲ ሜዳ እንትጎዪዪ፡ እናተሽሎኹሎኸ ተሓዚ ኣይረክብን ነይሩ። በዚ ኣብ መስመር ምጥቃዕ እናተጻወተ፡ ዘርእዮ ዝነበረ ብቕዓት ንኡድ'ኳ እንተነበረ፡ ንደገፍቲ ኣንጻራዊት ጋንታ ግና ዘሕርቖም'ዩ ነይሩ።

ዳንኤልሲ እዚኣ ትዝክራ'ዶ ትኸዉን?

(ነዊሕ ሰሓቕ)፡ "እወ ደገፍቲ ትራንስ ይሓርቁ ምንባሮም ይፈልጥ። መብዛሕትኡ ግዘ ምስ ትራንስ ደርቢ ስለዝገጥመና፡ ናትና ዝበዝሕ ደጋፊ ድማ ኣብ መቐለ ስለዝነበረ፡ ጸወታ እንትንመርሕ ፍሉይ ነይሩ። እዚ'ዉን ኮይኑ ግና እቲ ዉድድር 'እግሪ ኩዕሾኣዊ' ብምንባሩ እዩ ከምኡ ዝስምዖም ዝነበረ'የ ክብል ዝኽእል" ኢሉ።

"ብኣዉርኡ ግና ስዕረት ኣይፈቱን" (ሰሓቕ)።

ዳኒኤል ጸሃየ፡ ኣብ ደደቢት ናይ መናእሰይ ጋንታ ንሰለስተ ዓመት እንተሰልጥን፡ ኣብ ዉሽጢ እዘን ዓመታት ልዕሊ 11 ተጻወትቲ ንፕሪሚየር ሊግ ዝበቕዑ ተጻወትቲ እንተፍሪ ልዕሊ ሓሙሽተ ዝኾኑ ድማ ብሃገራዊ ጋንታ ዝተመረጹ ቖልዑ ኣፍርዩ'ዩ።

ብድሕሪ እዚ ምክትል ኣሰልጣኒ ጋንታ ደደቢት፤ ድሕሪ ግዘ ድማ ኣሰልጣኒ ማኒያኖ ባሬቶ ንሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ብኣሰልጣንነት ኣብ ዝሓዝሉ እዋን፡ ንከባቢ ሓደ ዓመት ምክትል ኣሰልጣኒ ኮይነ ሰሪሑ።

"ምክትል ኣሰልጣኒ ሃገራዊ ጋንታ ኣብ ዝነበርኹሉ እዋን ብዉጽኢት'ኳ ዘሐጉስ ግዘ እንተዘይ ኣሕለፍኹ፡ ዝሓሸ ልምዲ ክረክብ ግና ኣኽኢሉኒ'ዩ" ይብል ዳኒኤል።

Image copyright Daniel Tsehaye

ጋንታ ስሑል ሽረ

ኣብቲ ዝሓለፈ ዓመት (2010) ብከቢድ ፋይናንሳዊ ጸገም እናተፈተነት ኣብ ላዕለዋይ ሊግ እትጻወት ዝነበረት ጋንታ ስሑል ሽረ፡ በዚ ጸገም 'ከይትብተን' ዝብል ስግኣት ደገፍቲ እታ ጋንታን ኣፍቀርቲ ኩዕሶ እግርን እቲ ዓመት ነይሩ።

ኣብዚ ግዘ ነታ ጋንታ ክሕግዝ ኢሉ ዝኸደ ኣሰልጣኒ ዳኒኤል ጸሃየ፡ ታሕጓስን ሓዘንን፣ ተስፋን ስክፍታን ኣብ ዝተጸምበሮ ዓመት፡ 'ስነ ልቦናዊ' ጥንካረ ተጻወትቲ እታ ጋንታ ዓቂበ'ዩ ተጓዒዙ።

"ጽቡቕ ግዘ'የ ኣሕሊፈ። ኣብቲ ዝሓለፈ ዓመት፡ ጋንታና ጥንኩር ፋይናንሳዊ ዓቕሚ ከይሓዘት'ያ ብዙሕ ተጓዒዛ። ኮይኑ ግና፡ ኣብ ልዕሊ'ቶም ተጻወትቲ ዝፈጠርናዮ ስነ-ልቦናዊ ጥንካረ፡ ተጠቒምና ዳርጋ ዓመት ሙሉእ ኣብ ዝተኻየዱ ግጥማት ልዕሊ 11 ጸወታታት ስዒርና ወጺእና" ይብል ዳኒኤል።

ገንዘብስ ደሓን ከም ምሕላፉ ይሓልፍ፡ ዝስተ ማይ ምርካብ'ዉን ዝተጸገምኹምሉ እዋን ነይሩ ይበሃል ዳኒኤል?

"እንታይሞ ክብል። ካልእ ተሪፉ ንልዕሊ ኣርባዕተ ወርሒ ብዘይ መሃያ ናብራ እናመርሑ ዝተዓገሱና ተጻዋቲ ሒዝና ኢና ዉድድራትና ዛዚምና። ብዝነበረና ፋይናንሳዊ ጸገም፡ መግቢ ቐሪብና ዝተጻረየ ማይ ክነቕርብ ንጽገመሉ እዋን'ዩ ነይሩ። ናይ ቧንቧ ማይ ዝሰትዩ ተጻወትቲ ሒዝና ኢና ናብዚ በቒዕና። ሻምፒዮን ኮይንና ድማ ናብ ፕሪሚየር ሊግ ምእታዉና ኣብ ህይወተይ ዘሐጉሰኒ'ዩ"።

ፍሉይነት ጋንታ ስሑል ሽረ

"ሓደ፡ ኣብ ማእኸልና ዘሎ ፍቕርን ሓድነትን'ዩ። እቲ ህዝቢ'ዉን ካልእ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ'ዩ ነይሩ። ኣብ ቤተ-ክርስቲያን ከይድኻ ቐሺ ከይተረፈ ኣጂኹም ክትስዕሩ ኢኹም ኢሉ ይምርቐካ። ኩሉ ዝህበካ ክብርን ተስፋን ፍሉይ ነይሩ" ብምባል ኣብ ጋንታ ስሑል ሽረ እንዳስላሰ ዘሎ ፍሉይነት ይገልጾ ኣሰልጣኒ እታ ጋንታ ዳኒኤል ጸሃየ።

ተጻወትቲ ከይኸፈለት ዝሓለፈት ጋንታ፡ ደጋፊኣ ኣብ ጎኒ እታ ጋንታ ብምንባሩ ዳርጋ ጽቡቕ ዓመት'ያ ኣሕሊፋ ምባል ይከኣል።

ዳኒኤል፡ ናተይ ባህሪ ኣብቶም ተጻወትቲ ምፍጣር ክኢለ'የ'ዶ ትብል?

"ብትኽክል። ጥንኩር ፋይናንሳዊ ዓቕሚ ምስ ዘለወን ጋንታታት ኢና እናገጠምና ሓሊፍና። ግና ኩዕሶ እግሪ ናይ ሞራል ጉዳይ ብምዃኑ፡ ኣብ ዉሽጦም ጽቡቕ ስምዒትን ሓድነትን ምፍጣር ክኢለ'የ። ስዕረት ስለዘይፈቱ፡ 'ምስዓር' ጥራሕ ዝብል መገዲ ሒዝና ኢና ተፃዊትና"።

"ንዘሎና ጸገም ባዕልና መፍትሒ ክንህብ ስለዘለና፡ ብመዳይ ስነ-ልቦና፡ ኣብቶም ቖልዑ ብዙሕ ነገር ብምስራሕ፡ ምስዓር ይከኣል'ዩ ብምባልና፡ ብዝኸፈሉዎ መስዋእቲ ኣብዚ ኣብጺሑና እዩ። ጽባሕ ካልእ መዓልቲ እዩ፤ ፕሪሚየር ሊግ እንተኣቲና ድማ ክልል ኮነ ህዝቢ ኣብ ጎንና ስለዝኸዉን፡ በርቲዕና ንቐጽል ኢልና ኢና ሰሪሕና" ይብል።

ኣሰልጣኒ ጋንታ ስሑል ሽረ ዳኒኤል፡ ንዓለም-ለኻዊ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ከም ሓደ ኣፍቃሪ ስፖርት ዘይኮነ ብዓይኒ ሞያ'ዩ ዝርእዮም። ሰባት ኣብ ዝተኣከብሉ ዘይኾነ፡ ዓዉ ዓዉ ኣብ ዘይብላ ጸጥ ዝበለት ብሕታዊት ቦታ ኮይኑ'ዩ ዝርኢ።

ተኸታታሊ ፕሪሚየር ሊግ ዓዲ ኢንግሊዝ እትኸውን፡ 'ነቲ ኩዕሶ ዋጋ ዝህቡን ዝመራመሩን" ዝብሎም፡ ኣሰልጠንቲ ፖፕ ጋርዲዮላን ገርዶፍ ክሎፕን እዩ ዝንእድ።

Image copyright Bereket

ዕባይ ከተማ ዓዲ ግራት፡ ሓላዊ ልዳት ጋንታ ወልዋሎ ዩኒቨርሲቲ ዓዲ ግራት፡ ኣብ 2005 ዓ.ም'ዩ ኩዕሶ እግሪ ጀሚሩ።

ተምሃሪ 11 ክፍሊ እናሃለዉ ትምህርቱ ብምቁራጽ ናብ ኩዕሶ ዓለም ዝተጸምበረ በረኸት፡ "ንኩዕሶ እግሪ ዝነበረ ፍቕሪ'ዩ ከምዚ ገይሩኒ" እዩ ዝብል።

ካብ ታሕቲ ጀሚሩ በብብርኩ ዓቕሙን ክእለቱን እናዕበየ ዝመጽአ በረኸት፡ ቅድም ኢላ ኣብ ዘፈረሰት ጋንታ ሑመራ ተጻዊቱ'ዩ። "ኣብዚ እዋን ጀመርቲ ስለዝነበርና፡ ቀልብና ኩሉ ናብቲ ሞያ እምበር ናብ ገንዘብን ካልእን ኣይነበረን" ይብል ሓላዊ ልዳት ጋንታ ወልዋሎ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት በረኸት ኣማረ።

"ኣብ ኩዕሶ እግሪ ምስኣተኹ ብዙሕ ነገራት ተማሂረ። ኣተሓሳስባይ ክሰፍሕ ክኢሉ" ዝብል በረኸት፡ ልክዕ ከም ኣሰልጣኒ ዳኒኤል ጸሃየ 'ስዕረት' ኣይፈቱን'ዩ ዝብል።

"ናይ ኣርሰናል ደጋፍን ፈታዊ ሓላዊ ልዳት ቡፎንን'የ። ቡፎን ኣይሰዓርን በሃላይነቱ፣ ጻዕራም ምዃኑን ቖራጽነቱን እየ ዝፈትወሉ። ኣነ'ዉን ስዕረት ኣይፈቱን"።

ብልጽቲ ደጋፊት በረኸት

ኣደ በረኸት ኣማረ፡ ኣብ ሜዳ ኣትያ ንወዳ ብእተርእዮ ናይ ድጋፍ ስምዒት፡ ኩሉ ይድነቕ።

ብፍጹም ፍቕርን ናእዳን እናደገፈት፡ ዋዒ ኩዕሶን ጸወታን ምስ ዝፈጥሮ ሃዋህዉ ስምዒታ እናተለዋወጠ ንዝርኣያ፡ "ከብዲ ወላድ" ተብል።

"ኣደይ፡ ኣዝየ ዝፈትዋን ዘኽብራን ናይ ምንባረይ ትርጉም'ያ። ኣብ እዋን ጸወታ፡ ኣይኮነን እንዶ ወላዲኻ እትፈልጦ ሰብ'ዉን መጺኡ ክርእየካ ደስ ኣይብልን። ምኽንያት መጉዳእቲ ኣሎ፤ ተመሪሕኻ ምዉጻእ ኣሎ። ልዕሊ ኹሉ ግና ጸወታ ርእያ፡ ኣብ ገዛ እትልግሰኒ ምትብባዕ ልዕሊ ዝኾነ'ዩ" ይብል በረኸት።

ጋንታ ወልዋሎ ዩኒቨርሲቲ ዓዲ ግራት፡ ኣብቲ ዝሓለፈ ዓመት ናብ ፕሪሚየር ሊግ ንምጽንባር ኣብ ዘካየደቶም ግጥማት ላዕለዋይ ሊግ፡ ሻምፒዮና ኮይና እንትኣቱ፡ በረኸት 'ኮኾብ ሓላዊ ልዳት' ኮይኑ'ዩ ዉድድሩ ዛዚሙ።

እዚ፡ ጋንታ ዝነበራ ሕብረት ዝሃበኒ ሽልማት'ዩ ዝብል በረኸት፡ ተጻወትቲ እታ ጋንታ ክፍተተይ እንተዘይሽፍኑለይ ነይሮም፡ ኣነ ጎሊሀ ኣይምወጻእኹን ኢሉ።

"ኣብ ቐጻሊ'ዉን ናይቲ ሊግ ኮኸብ ክኸዉን ይጽዕር እየ ዘለኹ"ይብል።

Image copyright Bereket Amare

'ፈተና ዝበዝሖ ዓመት ኢና ኣሕሊፍና'

ንብዙሓት ጋንታታት፡ ብፍላይ ድማ ካብ ትግራይ ናብቲ ሊግ ንዝኣተዋ ጋንታታት፡ 2010 ዓ.ም ፈተና ዝበዝሖ ምንባሩ ይዝረብ።

ከበድቲ ግጥማት ኣብ ዘተኣናገደ ግጥማት ፕሪሚር ሊግ ኢትዮጵያ 2010፡ ጋንታ ወልዋሎ ዩኒቨርሲቲ ዓዲ ግራት'ዉን በዚ ፈተና'ያ ሓሊፋ ይብል ሓላዊ ልዳት እታ ጋንታ።

"ፈተናታት ዝበዝሖ ዓመት ኢና ኣሕሊፍና። ብዙሕ ልምዲ ዝሓትቱ ነገራት ነይሮም። ምስ ነባራት ጋንታታት ምግጣም ፈታኒ'ዩ። እንተኾነ ግና፡ ብኹሉ ነገራት ብሓገዝ እግዚሄር ኣብቲ ሊግ ክንጸንሕ ክኢልና ኢና"።

ካልእ ተሪፉ ግና "ኣብ ዝኸድካዮ ጽቡቕ ኣቀባብላ ኣይገጥመካን፡ ብደገፍትን ካልኦትን ዝበጽሑ ጽዕንቶታት ብምንባሮም እቲ ዓመት ዝኸበደ'ዩ ነይሩ" ይብል በረኸት።

ኣብ ሜዳ እቲ ዝኸበደ ነገር እንታይ'ዩ?

ሓላዊ ልዳት እቲ ዝኸበደ ሓላፍነት ጸወታ ክወስድ ዝግደደሎም ኣጋጣሚታት ብዙሓት'ዮም። ካብ ኣንጻራዊት ጋንታ ካብ ተኸላኸልቲ ሸሊኽካ ኣብ መርበብ ልዳት ክትዓርፍ ክርእይ ዝደሊ ደጋፊ ሓንቲ ጋንታ የለን።

"ኣብ ሜዳ ምስ ኣተኻ ዝኸበደ ነገር፡ ጋንታ መሪሕኻ ምዉጻእ'ዩ። ከመይ ኢለ ጋንታይ መሪሕ ኾይና ክትወጽእ ክገብር? እንታይ ዓይነት ብቕዓት ከርኢ ኣለኒ? እናበልካ ኢኻ ትጭነቕ"።

"ሓላዊ ልዳት ሓላፍነቱ ብዙሕ'ዩ" ዝብል በረኸት፡ እቲ ዝኸበደ ዕዮ ድማ፡ "ህዝቢ ዝሃበካ ሓላፍነት ዓቂብኻ፡ ምዉጻእ'ዩ። ስሕተት ኣይሰርሕን ኢሉ ዘሕድረልኻ እምነት ከቢድ እዩ፡ እዚ ከየሕፈርካ ምዉጻእ ቀሊል ኣይኮነን"።

ሓድሽ ዓመት 2011

ኣብዚ ሓድሽ ዓመት ኣርባዕተ ጋንታታት ትግራይ ኣብ ፕሪሚየር ሊግ ክሳተፋ'የን።

"ኣብዚ ዓመት ኣብ ዝህሉ ጸወታ ፕሪሚየር ሊግ፡ ጽቡቕ ግዘ ክህልወና ተስፋ ይግበር። ካብ ሕዚ ጀሚሩ ምድላዉ ንገብር ስለዘለና፡ ካብ ዝነበረና ክፍተትን ስሕተትን ተማሂርና፡ ምስ ደገፍትናን ምስተን ጋንታታት ትግራይን ሕብረት እናፈጠርና ጽቡቕ ግዘ ክነሕልፍ ኢና ይብል" ክብል ይዛረብ ሓላዊ ልዳት በረኸት ኣማረ።

ኣብ መዳይ ምጥቃዕ፣ ማእኸልን ክፍሊ ምክልኻልን ክፍተታትን ናይ ልምዲ ምንኣስን ነይሩና'ዩ ዝብል በረኸት፤ ክነመሓይሾም ዝግቡኡና ነገራት ንምዕራይ፡ ኣሰልጣኒና'ዉን ኣብቲ ዝጎደለና የስርሐና'ዩ ዘሎ ኢሉ።

"ብሓፈሻ ስፖርት፡ ኣብ ሜዳ እተካይዶ ሰላማዊ ኵናት'ዩ። ካብ ብዙሕ ነገራት እትቑጠበሉ፡ ምስ ብዙሓት ሰባት ኣላልዩ ቤተ ሰብ እተፍርየሉ፣ ርእስኻ እተስፍሐሉ እዩ። ስፖርተኛ ብምዃነይ ሕጉስ እየ"።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት

ተወሳኺ ዛንታ