''ምስ መሓዙተይ ኣብ ኵናት ብዘይምውዳቐይ ይሓዝን''
ትጥቀምሉ ዘለኹም መሳርሒ ኣይተቐበሎን።

ኢትዯጵያ ትግራይ፡ ክራር ተጻዊቱ ግን ሸሞንተ ቆልዑት ዘዕቢ ኣካል ጉዱእ

ገብረዋህድ ወላይ ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሰ እዩ ዝነብር። ኣብ ክልትኤን ኣእጋሩ ኣካላዊ መጉዳእቲ ስለዘጋጠሞ ግን ናይ ጉልበት ስራሕ ክሰርሕ ኣይኽእልን። ፎቖዶ እንዳ ስዋ ክራር ተጻዊቱ ግን ሸሞንተ ቆልዑት ኣዕብዩ።