ንኣስታት ሓደ ሰሙን ተዓፅዩ ዝፀንሐ መንገዲ ኣላማጣ-ቆቦ ከምዝተኸፈተ ፖሊስ ገሊፁ

ቆቦ ኣብ ጥቓ ወልዲያ እትርከብ ከተማ እያ

ካብ ትግራይ ብክልል ኣምሓራ ገይሩ ናብ ማእኸል ዓዲ ዝወስድ መንገዲ ኣላማጣ-ቆቦ ንኣስታት ሓደ ሰሙን ተዓፅዩ ድሕሪ ምፅናሕ፡ ትማሊ ሰንበት ድሕሪ ቀትሪ ከምዝተኸፈተ ፖሊስ ከተማ ቆቦ ገሊፁ።

እቲ መንገዲ ኣብ ክልል ኣምሓራ ከባቢ ቆቦ እዩ ተዓፅዩ ፀኒሑ።

ኢንስፔክተር ዳዊት ዝናቤ ንቢቢሲ ከምዝሓበርዎ፡ ምስቶም መንገዲ ዝዓፀዉ መናእሰይ ንመዓልታት ዘተ ተኻይዱ እዩ።

መንገዲ ምዕፃው ኣግባብ ከምዘይኮነን፡ እቲ መንገዲ ብምዕፃዉ ድማ ኣብ ተሽከርከርትን ተጉዓዝትን ምትእጉጓል ከምዝተፈጠረን ኣብ ምርድዳእ ተበፂሑ እዩ ኢሎም ኢንስፔክተር ዳዊት።

ድሕሪ እዚ ምርድዳእ፡ ካብ ትማሊ ሰንበት ድሕሪ ቀትሪ ጀሚሩ እቲ መንገዲ ክፉት ከምዝኾነ ኢንስፔክተር ዳዊት ዝናቤ ይገልፁ።

እቲ መንገዲ ንምንታይ ተዓፅዩ?

ካብ ትግራይ ብክልል ኣምሓራ ገይሩ ናብ ማእኸል ዓዲ ዝወስድ መንገዲ ቆቦ ክሳብ ትማሊ ንኣስታት ሓደ ሰሙን መሊኡ ተዓፅዩ ፀኒሑ እዩ።

"ነዚ መንቀሊ ዝኾነ ምኽንያት ድማ ኣብ ከባቢታት ዋጃ ኣላማጣ ዘጋጠመ ጎንፂ እዩ። ኣብዚ ጎንፂ ድማ ህይወት ሰብ ጠፊኡን ንብረት 'ውን ዓንዩን እዩ። ምስዚ ተዛሚዱ፡ ነበርቲ ናይቲ ከባቢ ነዚ ብምቅዋም እዩ መጀመርታ መገዲ ዝዓፀዉ" ይብሉ ኣዛዚ ፖሊስ ሰሜን ወሎ፡ ኮማንደር ሃብታሙ ሲሳይ።

ቢቢሲ ዘዘራረቦም ተጓዓዝቲ፡ እቲ መንገዲ ሕልኽላኻት ክበዝሖ ዝጀመረ ካብ ቅድሚ ሰለስተ ወርሒ ኣትሒዙ ከምዝኾነ ይገልፁ።

ኮማንደር ሃብታሙ፡ ድልየት ናይቶም መንገዲ ዝዓፀዉ ኣካላት እንተብርሁ "ካብ ክልል ሓደ [ትግራይ] ዝመፁኡ ምልሻታት ኣብቲ ዶብ ኣለዉ። ንሶም ለቒቖም ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ይእቶ ዝብል እዩ" ኢሎም።

እቲ መንገዲ ዝተዓፀወ፡ ብማሕበረሰብ እቲ ከባቢ ብፍላይ ድማ ብመናእሰይ እዩ ድማ ይብሉ።

እቲ መንገዲ ኣብ ዝተዓፀወሉ እዋን፡ ቢቢሲ ዘዘራረቦም ካብ መቐለ ዝተበገሱ ተጋሩ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ወልድያ: ዋጃ ሓሊፎም ቅድሚ ቆቦ ምእታዎም ሰለስተ መናእሰይ መፂኦም መኪና ዓጊቶም ጠጠው ከምዘበልዋ ገሊፆም ነይሮም።

"ተሳፈርቲ ኣውሪዶም ብእግርኹም ናብ ከተማ ቆቦ ኪዱ ካብኡ ናብ ወልድያ መኪና ኣይትስእኑን፡ እንተ መኪና ግን ኣይነሕልፍን ኢሎም መካይን ክመልሱ ውዒሎም" ኢሎም።

ኣብ ቆቦ ምስ በፅሑ ብጣዕሚ ብዙሓት መናእሰይ መካይን ከይሓልፋ ብጥብቂ ክከታተሉ ውዒሎም ይብሉ እቶም ኣስማቶም ክፅራሕ ዘይደለዩ ተማሃሮ።

ኮማንደር ሃብታሙ ድማ እቲ መንገዲ ንተሽከርከርቲ ጥራይ እዩ ዕፁው ኮይኑ፡ ኣብ ልዕሊ ሰብ ኮነ ንብረት ዝበፅሐ ዝኾነ ይኹን ጉድኣት'ውን የለን ኢሎም።

እቲ መንገዲ ካብ መኣዝ እዩ ተዓፅዩ?

ኣሸናፊ ክንደያ ይበሃል። ኣብ መንግስቲ ፌድራል ዝሰርሕ ኾይኑ፡ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እዩ ዝነብር። መብዛሕትኡ ግዘ ዕረፍትን በዓላትን ኣብ ገዝኡ ኣብ ራያ ትግራይ እዩ ዘሕልፍ። ኣብ ዝሓለፈ ነሓሰ ንዕረፍቲ እንትጓዓዝ ዝገጠሞ የዘንትወልና።

"ካብ ኣዲስ ኣበባ ክሳብ ደሴ ብዙሕ ፀገም የብሉን። ኣምሓራ ክልል ስለዝኾነ፡ ኣምሓራይ እዩ ኢሎም እዮም ዝሓስቡኻ። ካብ ደሴ ናብ ኣላማጣ ግን ብጣዕሚ ሓደገኛ እዩ። ብፍላይ ድማ ኣብ ወልድያ ምስ በፃሕኻ ፍልይ ዝበለ ፍተሻ እዩ ዘሎ" ይብል።

ይቕፅል ድማ። "ካብኡ ድማ ብፍላይ ኣብታ ንትግራይ መውፅኢ መወዳእታ ቆቦ፡ ስለያ ኢኹም ገለ ስለዝብሉ፡ ዋላ መግረፍቲ ውን ኣሎ፡ ንብረት ውን ይዝረፍ። እዚ ስለዝረአና ካብታ ናይ ወልድያ መገንፀሊት ተመሊስና ብጭፍራ ኣቢልና ብዓፋር ንመቐለ ከይድና" ኢሉ።

አሸናፊ፡ ተጓንፍኡ እንትቕፅል "ሱቕ ኢሎም ዝቐፀሉ ነይሮም። ብዙሓት ተኣሲሮም እዮም። ንስለላ ኢኹም መፂኹም እናተብሃሉ። 'ተደሚርካ ዶ?' ይብሉኻ። 'እወ' እንተበልካ'ውን ትግራይ እንተኾይንካ ኣይኣምኑኻን" ይብል።

መን እዮም ንሶም ክንብል ሓቲትናዮ። "ዕስለ መናእሰይ እዮም፡ ገለ ዝተዓጠቑ ሰባት ድማ ኣለዉዎም" ይብል።

ንሰለስተ ወርሒ ዝኣክል ግን ከምቲ ሐዚ ዘሎ መሊኡ ኣይተዓፆ 'ምበር ብዙሓት ንማእኸል ሃገር ዝገብሩዎ ጉዕዞ ብዓፋር ኣቢሎም ከምዝኸዱ ቢቢሲ ዘዘራረቦም ይገልፁ። ካብቲ ብቆቦ ወልድያ ኣቢሉ ዝሓለፍ ድማ ናይ ኣማኢቲ ኪሎ ሜትር ይውስኽ። እዚ መንገዲ ሰላም ይኹን'ምበር ዓቕሚ ንዘይብሉ ሰብ ከቢድ ምኳኑ ይዛረቡ።

አሸናፊ ድሕሪ ክልተ ወርሒ ኣብ መወዳእታ ጥቕምቲ እዩ ንኣዲስ አበባ ተመሊሱ። "ሓዝ'ውን ብዓፋር እየ መፂአ። ብኡ ምምፃእ ዝሕሰብ ኣይኮነን። ዝተትሓዙ ማናእሰይ'ውን ኣለዉ። ብፍላይ ድሕሪ እቲ ናይ ኣላማጣ ጎንፂ እቲ ፀገም ተጋዲዱ እዩ ዘሎ " ይብል ኣሸናፊ። ብዓፋር ኣቢሉ ንኣዲስ አበባ እንትምለስ፡ ናብ ኣላጀን ማይጨውን ዝጓዓዛ ናይ ፅዕነት መኪና አራጊፎም፡ ነቶም ሹፌራት ድማ ተኲሶምሎም ብጉያ ብ'ጭፍራ' ዓፋር ኣቢሎም ኣምሊጦም ህይወቶም ዘትረፉ ከምዝረአየ ይምስክር።