''ልዕሊ 30 ዓመት ስዋ ጸሚቚ''

''ልዕሊ 30 ዓመት ስዋ ጸሚቚ''

ገብረመድህን ትኩእ ኣብ ከተማ ዓድዋ ንልዕሊ 30 ዓመታት ስዋ እናጸሞቐ ህይወቱ መሪሑ። ሰባት ዋላ እኳ 'ሰበይታይ፣ ሰንካቲ ቅጫ' ገለ እናበሉ ክድህልዎ እንተፈተኑ፡ ንሱ ግን ወይ ከ ከይተድሃለ ስርሑ ቀጺልዎ። ገብረመድህን ኣቦ ሽዱሽተ ቆልዑት እዩ።