''ልዕሊ 30 ዓመት ስዋ ጸሚቚ''

ገብረመድህን ትኩእ ኣብ ከተማ ዓድዋ ንልዕሊ 30 ዓመታት ስዋ እናጸሞቐ ህይወቱ መሪሑ። ሰባት ዋላ እኳ 'ሰበይታይ፣ ሰንካቲ ቅጫ' ገለ እናበሉ ክድህልዎ እንተፈተኑ፡ ንሱ ግን ወይ ከ ከይተድሃለ ስርሑ ቀጺልዎ። ገብረመድህን ኣቦ ሽዱሽተ ቆልዑት እዩ።