''ምስተወለደት ሕጹይ ይምረጸላ''

''ምስተወለደት ሕጹይ ይምረጸላ''

ኣብ ኬንያ ጥቓ ቀላይ ጣና ዝቕመጡ ተወላዶ ብሄር ኦሮሞ፡ ንደቂ ኣንስትዮ ደቆም ምስ ተወለዳ ሽዑ ንሽዑ ሕጹይ ይምረጸለን። እታ ሕጹይ ዝተመረጸላ ጓል ምስዓበየት ነቲ ዝተሓረየላ ሰብኣይ ክትኣቢ ኣይትኽእልን።