ትግራይ፡ ኣዘራራቢ ጉዳይ መርዓ ትሕቲ ዕድመ

ስነ ስርዓት መርዓ ኣብ ህንዲ Image copyright AFP

ኣብ ወረዳ ቆላ ተምቤን ንመርዓ ዝተዳለወት ቆልዓ ብሕክምና ኣብ ዝተገበረላ ምርመራ ዕድሚኣ 14 ዓመት ከም ዝኾነ ስለዝተረጋገፀ፡ እቲ መርዓ ተሰሪዙ።

ምስሊ እታ ንመርዓ ዝተዳለወት ቆልዓ ምስ'ቲ ዝምርዓዋ ውልቀ-ሰብ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ምስተዘርግሐ ኣዘራራቢ ኮይኑ'ዩ። ንብዙሓት ኣቖጢዑ ብምንባሩ ድማ ላዕለዎት ሰበ ስልጣን እቲ ክልል ከይተረፉ ብቐረባ ይከታተልዎ ከም ዘለዉ ዝገልፅ መረዳእታ ጠቂዖም ነይሮም።

ኣማሓዳሪ ወረዳ ቆላ ተምቤን ኣይተ ሙዘይ ደበብ፡ ንዕድመ ብዝምልከት ምስ ወለዳ ዘይምርድዳእ ተፈጢሩ ከም ዝነበረ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ገሊፆም።

"ተመርሚራ 14 ዓመት ከም ዝመልኣ ብሓኪም ኣረጋጊፅና ስለዘለና፡ እቲ መርዓ ብሙሉእ ድምፂ ተሰሪዙ'ዩ።" ኢሎም።

በቲ ዝተፈጠረ ኩነታት ተሰናቢዶም ዝነበሩ ወለዲ እታ ቆልዓ፡ ሓኪም ንዘቕረቦ መረዳእታ ቅቡል ብምግባር፡ ኣብ ምስራዝ እቲ መርዓ ከም ዝተሰማምዑ'ውን ብተወሳኺ ሓቢሮም።

"መርዓ ትሕቲ 18 ዓመት ክፍፀም ከም ዘይክእል ይፈለጡ ነይሮም'ዮም። ዕድመ ንምግጋይ ፈቲኖም። ዝተፈላለየ ምኽንያት ክህልዎም ይኽእል'ዩ። ይኹን ደኣ'ምበር ተረዳዲእና መርዓ ተሰሪዙ" ክብሉ ኣረዲኦም።

"ኣብ ከተማ ዓብዪ ዓዲ ዝነብር መርዓዊ ንግዚኡ'ኳ እንተዘይተረኸበ፡ ንዕኡ'ውን ረኺብና ክነዘራርቦ ኢና" ዝበሉ እቶም ኣመሓዳሪ፡ ኣብ ወረድኦም ኣብ ወርሒ ጥሪ ዝተፈፀመ ካልእ መርዓ ትሕቲ ዕድመ ከም ዘየለ ተዛሪቦም።

ኣይተ ሙዘይ፡ ተጠቀምቲ ማሕበራዊ ሚድያ ነዚ ጉዳይ ኣብ ምቅላዕ ንዝገበርዎ ምርብራብ ከየመስገኑ ኣይሓለፉን።

ትግራይን መርዓ ትሕቲ ዕድመን

ኣብ ዝሓለፉ ሽድሽተ ኣዋርሕ ጥራሕ ንመርዓ ካብ ዝተዳለዋ 119 ደቂ ኣንስትዮ ናይተን ሸውዓተ ጉዳየን ናብ ሕጊ ከም ዝተወሰደን መርዐአን ክተርፍ ዝተገበረ ከም ዘለዋን'ውን ሓላፊት ቢሮ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ዶክተር የትምወርቅ ገብረመስቀል ይዛረባ።

"ኣብ ትግራይ ብደረጃ ኣተሓሳስባ ምሉእ ብምሉእ ተቐይሩ ወይ ተሪፉ ክንብል ኣይንኽእልን።" ዝበላ ዶክተር የትምወርቅ፡ ኣብ እተን ቁፅሪ ዝምርዓዋ ግን ምንካይ ይረኣይ ምህላዉ ሓቢረን።

እቲ ተግባር ኣብ ገለ ወረዳታት ክልል ትግራይ ከም ዝተረፈ ብምግላፅ፡ "ብመሰረት ዝተኻየደ ዳህሳስ ግን ኣብ ወረዳታት ቆላ ተምቤን፣ ደጉዓ ተምቤን፣ ሕንጣሎ ወጀራትን ራያ ዓዘቦን ይፍፀም" ኢለን።

"ኣብተን ዝገለፅክወን ከባብታት ብፍላይ ድማ ኣብ ወረዳ ቆላ ተምቤን ንዓመታት ዝቐፀለ ኣተሓሳስባ ለውጢ ንምምፃእ እናተሰርሓሉ ይርከብ። ምኽንያቱ እዚ ጉዳይ ኣብቲ ከባቢ ብቅሉዕ ዝረኣይ እዩ" ክብላ ተዛሪበን።

ንመራሕቲ ሃይማኖትን ካልኦት ክፋላት ሕብረተሰብን ብምስታፍ ይስራሕ ብዘሎ ስራሕቲ፡ ኣብ ሕንጣሎ ወጀራትን ራያ ዓዘቦን ምምሕያሽ ከም ዘሎ'ውን ገሊፀን።

ብፌስቡክ ስለዝወፀት'ምበር...

ዶክተር የትምወርቅ ከም ዝበልኦ፡ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ፣ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮን ጥምረት ደቂ ኣንስትዮን፡ መርዓ ትሕቲ ዕድመ ንምትራፍ ክትትል ብምክያድን ምስ ህዝቢ ብምዝርራብን እናሰርሓ እየን።

"ምርመራ ዕድመ እናገብርካ ፍቓድ መርዓ ክሳብ ምሃብ ዝተሰርሓለን ወረዳታት ኣለዋ እየን።" ዝበላ እተን ሓላፊት፡ መራሕቲ ሃይማኖት እናሳተፍካ ይስራሕ ከም ዘሎ ይዛረባ።

ብዛዕባ ናይታ ኣብ ወረዳ ቆላ ተምቤን፡ ጓል 14 ዓመት ከም ዝኾነት ተረጋጊፁ መርዓኣ ዝተሰረዘ ቆልዓ፡ ቤት ዕዮአን ምስ ኣካላት ፍትሒ ኮይኑ ተቐላጢፉ ምስርሑ ገሊፀን።

"ንሳ ብፌስቡክ ስለዝወፀት'ምበር፡ ብዛዕባኣ ክነፃርይ ካልኦት'ውን ስለዝረኸብና ሕዚ'ውን ከም ዘይተረፈ [መርዓ ትሕቲ ዕድመ] ዘርእይ ኣጋጣሚ እዩ" ኢለን።