ቅድሚ ስልጣነ ኣኽሱም ዝነበረ ጥንታዊ ከተማ ማይ ኣድራሻ
ትጥቀምሉ ዘለኹም መሳርሒ ኣይተቐበሎን።

ቅድሚ ስልጣነ ኣኽሱም ዝነበረ ጥንታዊ ከተማ ማይ ኣድራሻ

ኣብ ትሕቲ መሬት ዝተረኸበ ጥንታዊ ከተማ ማይ ኣድራሻ፡ ቅድሚ ስልጣነታት ኣኽሱምን ይሓን ከምዝነበረ ተመራመርቲ ስነ ኳዕቲ ገሊጾም። እቲ ብምትሕብባር ተመራመርቲ ስነ ኳዕቲ ኣሜረካን ኢትዮጵያን ዝተረኸበ ጥንታዊ ከተማ ካብ ሽረ እንዳስላሴ ኣስታት 2 ኪሎ ሜትሮ ራሕቒ ትርከብ።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት