ምዕፋንን ዳግም ምኽፋትን መደበር ተለቪዥን ኤርትራውያን፡ ኤሪ ሳት

ኤሪሳት ኣርማ Image copyright EriSat

ተለቪዥን ኤሪ ሳት ወይ Eritrea satellite ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ጥቅምቲ 29 ፈላሚት ካብ ወጻኢ ሃገራት ብሳተላይት እትፍኖ ናይ ኤርትራውያን መደበር ተለቭዥን ብምዃን ብወግዒ ስርሓ ጀሚራ።

እዛ ብኽሉ ቋንቋታት ናይ ኤርትራ ፈነወ ንምቅራብ መዲባ ዝተበገሰት መደበር ተሌቭዥን፡ ፈነወኣ ሓሙሽተ መዓልቲ ኣብ ሰሙን ማለት ካብ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ መዓልታዊ ንፍርቂ ሰዓት ብቋንቋታት ትግርኛን ዓፋርን ድሕሪ ምጅማራ፡ ድሕሪ ሓደ ሰሙን ተዓፊና።

ነቲ ዘጋጠመና ናይ ዓፈና ብደሆ ንምግጣም ድማ ተጸጊዕና ናይ ፍርቂ ሰዓት ፈነወ ምቕራብ ዘይኮነስ ናይ ባዕልና ሳተላይት ቻነል ሒዝና ክንብገስ ወሲንና፡ ትብል ወ/ሮ ሳባ ተስፋዮሃንስ ኣደ መንበር ቦርድ ኤሪ ሳት።

ነቲ ዓፊኑ ዝበሃል ዘሎ ኣካል ብሕጋዊ መንገዲ ደው ንምባል ንምንታይ ስጉምቲ ዘይተወስደ ንዝብል ሕቶ ክትምለስ ከላ እታ ኣደ መንበር፡ "ኮለል ካብ ምባል እቲ ዝሓሸ ኣማራጺ ናትና ናይ ባዕልና ቻነል ምግባር ኮይኑ ስለ ዝረኸብናዮ ኣብኡ ኣድሂብና ክንሰርሕ ወሲንና" ዝብል ምላሽ ትህብ።

ንሳ ወሲኻ፡ ነዚ ንምግባር ህዝብና ዝህበና ዘሎ ሞራላዊን ፋይናንሳዊን ደገፍ ድማ ከነመስግኖ ንደሊ ኢላ።

ኤሪ ሳት ድሕሪ ዓፈና ከም ብሓድሽ ወርሒ ሚያዝያ ናይዚ ዓመት፡ ብሓድሽ ውዳበ ናይ ባዕላ ናይ 24 ሰዓት ናይ ሳተላይት ቻነል ብምግባር ተበጊሳ ኣላ።

"ናትና ቻነል ጌርና ማለት ግን ሕጂ ውን ምሉእ ብምሉእ ካብ ዓፈና ሓራ ኮይንና ማለት ኣይኮነን፡ ዓፈና ኣብ ዘጋጥመሉ ግና፡ እቲ ቻነል ናትና ብምዃኑ ዝያዳ ተዓጻጸፍቲ ክንከውን ከኽእለና ኢዩ" ትብል ኣደ መንበር ቦርድ ኤሪ ሳት።

"ናትካ ቻነል ምግባር ክቡር ዋጋ ዝሓትት እኳ እንተኾነ እቲ ኣሚኑ ዘበገሰና ህዝብና ሕጂ ውን ደገፉ ከም ዘይፍለየና እምንቶና ኢዩ" ክትብል ትውስኽ ወ/ሮ ሳባ።

ገለ ካብ ትሕዝቶታት እዛ ተለቪዥን፡ ትንታነታት ህሉው ኩነታት፡ ባህላዊ መደባት፡ ሙዚቃን ድራማታትን፡ ከምኡ'ውን ኣብ ወጻኢ ሃገራት ኮይኖምን ህዝቢ ንምንቃሕ ዝሰርሑ ዘለዉ ከም በዓል 'መስትያት ቤትና' ብዘካርያስ ኽብረኣብ ዝዳሎ፡ 'ፋኑስ ኔትዎርክ' ብዩኤል፡ 'ካልካታ' ብበክሪ፡ ከምኡ'ውን 'ኤሪ ሆፕ' ብተመስገን ደበሳይ ኣብዛ ቻነል ይፍነዉ።

እቲ ብዝተፈላለየ ቋንቋታት ናይ ኤርትራ ዝፍኖ መደባት ብዙሕ ሸነኽ ዝሓዘ ኮይኑ፡- ፖለቲካዊ፡ ቁጠባዊ፡ ማሕበረሰባዊን መዘናጊዒታትን ዘጠቓለለ ኢዩ።

ኤሪ ሳት ቅድሚ ምዕፋና ኣብ ኤርትራ ጽቡቕ ክትርኤ ጀሚራ ከም ዝነበረት ዝገለጸት ወ/ሮ ሳባ ተስፋዮሃንስ፡ እቲ ኣብታ ዓዲ ዘሎ ስርዓት ግን ኣንጻር ዕላማታቱ ከም ትሰርሕ ስለ ዘስተብሃለ ንምዕፋና ከም ዝተጓየየ ተብርህ።

ኣብ መወዳእታ ወ/ሮ ሳባ፡ እቲ ኣብ መሪሕነት ኤሪ ሳት ተፈጢሩ ዝነበረ ዘይምርድዳእ ብልዝብ ከም ዝተፈትሐን ሕጂ ንቕድሚት ይግስግሱ ከም ዘለዉን ገሊጻትልና።