ሕማም መርዘን ከመይ ይኽሰት?
ትጥቀምሉ ዘለኹም መሳርሒ ኣይተቐበሎን።

ሕማም መርዘን ከመይ ይኽሰት?

ሕማም መርዘን ብኸመይ ይኽሰት? ፈለማ ኣብ ማእኸላይ ክፋል ሓንጎልና፡ ኬሚካል ይፈስስ። እዚ ድማ ንመትንታት ውሽጣዊ ሓንጎል ይጎድኦ። ቃንዛን ሕማም ርእስን ድማ የስዕብ። ቀጺሉ ልክዕ ከምቲ ናይ ኤሌክትሪክ ፍሰት ቃዝኖት የስዕብ።