20 ጉንበት፡"ታሪካዊነቱ ኣብ ሕቶ ዝኣቲ ኣይኮነን"

ኣብ ኣክሱም ካብ ዝተኻየደ ጽንብል 20 ጉንበት Image copyright Tig Com Affairs

ዓመታዊ ዝኽሪ በዓል ዓወት 20 ጉንቦት፡ ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ትግራይ ተኸቢሩ ውዒሉ'ሎ። እዚ ሃገራዊ በዓል ከምቲ ሕሉፍ፡ ኣብ መላእ ሃገር ብድምቀት ክኽበር ኣይተስተውዓለን። ስለምንታይ?

20 ጉንበት ወተሃራዊ ስርዓት ደርጊ ዝተደምሰሰሉ ዕለት እንትኸውን፡ ኢትዮጵያ ዝሓለፈቶም ፖለቲካዊ ጉዕዞታት ካብ እትዝክረሎም በዓላት ሓደ'ዩ።

ነዚ ዕለት ኣመልኪቱ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዘውጸኦ መግለጺ፡ 20 ጉንበት ኣብ ታሪኽ እታ ሃገር ተፈጢሮም ዝነበሩ ፖለቲካዊ፣ ማሕበራዊ፣ ቑጠባውን ምምሕዳራውን ምዝባዓት ዘብጽሑዎ በደል እንሕክመሉ በዓል ክኸውን ይግባእ ኢሉ።

ይኹን'ምበር እቲ መግለጺ፡ በቲ ዕለት ዝቖሰለ ወገን ከምዘሎ እውን ሓቢሩ። እዚ አገላልጻ'ዚ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ከካትዕ'ውን ቀንዩ።

መበል 28 ዓመት 20 ጉንበት ሎሚ መዓልቲ ኣብ ትግራይ ጸብለል ኢሉ ዝተኸበረሉ ኣጋጣሚ ተዓዚብና። "20 ጉንበት ፤ ትእምርቲ ፅንዓት፣መኸተን ዓወትን" ብዝብል ቴማ ብደረጃ ክልል ኣብ ጥንታዊት ከተማ ኣኽሱም እዩ ተኸቢሩ።

ኣብቲ ጽንብል ዝተረኸቡ ምኽትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገበረሚካኤል፡ "20 ጉንበት ህዝቢ ወፅዓ ተቐቢሉ ከምዘይነብር መርአያ ዝኾነት ክብርቲ ዕለት እያ" ኢሎም።

ዶ/ር ድብረፅዮን፡ እዛ ዕለት ንህዝብታት ኢትዮጵያ ዓወት ዘበሰረት ብርሃን ውፁዓት እንትኸውን፡ ንገዛእቲ ግና ፀልማት ዝኸደነት ናይ ሓዘን መዓልቲ እያ ክብሉ'ውን ወሲኾም።

ኣቦ መንበር ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣመሪካ ኣሉላ ሰለሞን፡ 20 ጉንበት ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ምስግጋር ዘካየደትሉ ዕለት ስለ ዝኾነ ክኽበር ኣለዎ ካብ ዝብሉ ወገናት'ዩ።

ንኣሉላ 20 ጉንበት መቐይሮ ነጥቢ ፖለቲካ እያ።

ከምኡ'ውን ኢትዮጵያ ካብ ኲናት ሕድሕድ ወጺኣ ናብ ሰላም ዝተሰጋገረትሉ፡ ብኻሊእ መዳይ በቲ ቀታሊ ሰብ ዝበሎ ወተሃደራዊ ስርዓት ደርጊ ተዓፊኑ ዝጸንሐ ነጻነት ፕሬስን ሕብረ-ብሄራዊነትን ዝተኣወጀሉ ዕለት ምዃኑ ይዛረብ።

ይኹን'ምበር በዚ ዓወት ባዕሎም ተስዓርቲ ገይሮም ዝቖጽሩ ወገናት፡ እቲ ዕለት ናይ ሓዘን መዓልቲ ገይሮም ምሕሳቦም "ስዕረት ገና መሊኡ ዘይወጸሎም እዮም'ሞ ዝገርም ኣይኮነን" ኢሉ።

መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ካላንደር ሃገራዊ በዓላት ክሳብ ዘይሰረዞ ክኽበር ኣለዎ ዝብል ኣሉላ፡ ሎም ዘበን ኣብ ኣብዝሓ ከተማታት ኢትዮጵያ ደሚቑ ዘይተብዓለሉ ምኽንያት ስግኣት ጸጥታ ዝፈጠሮ ጽዕንቶ ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ዝግምት።

ዋሃቢ ቃል ግንቦት ሸውዓተ ነበር ኣይተ ኤፍሬም ማዴቦ ግን፡ እቲ ብዓል ናይ 'ወያነ' በዓል እምበር ናይ ህዝቢ በዓል ስለ ዘይኮነ ክኽበር ኣይግባእን ዝብል መርገጺ ኣለዎ። "አብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኢትዮጵያ እንተዘይተኸቢሩ፡ እቲ ህዝቢ ነቲ በዓል ኣይደለዮን ማለት እዩ" ኢሉ።

ኣብ ዝሓለፈ 27 ዓመታት ዝነበረ ኩነታት ንምቕያር ለውጢ ኣብ ዝግበረሉ እዋን'ውን እንተኾነ ህወሓት ንባዕሉ ኣግሊሉ ሃገር ናብ ድሕሪት ንምምላስ ይሰርሕ ስለ ዘሎ እቲ ዕለት ክኽበር የብሉን ዝብል እምነት ኣለዎ።

"ታሪካዊነቱ ኣብ ሕቶ ኣቲ ኣይኮነን"

እቲ በዓል ኣብ ኢትዮጵያ ከምቲ ልሙድ ብደረጃ ሃገር ደሚቑ ኣይከበር 'ምበር ቤት ጽሕፈት ቐዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብ መግለጺኡ፡ "ብኣንጻር ሎሚ ብዛዕባ ዘላን ጽባሕ ክንሃንጻ ብዛዕባ እንደልን ኢትዮጵያ ዓወት 20 ግንቦት ምኽባር ዝሓሸ ጥራሕ ዘይኮነ ንኹላትና ዝጠቅም'ዩ" ይብል።

ኣብ ቀረባ ኣብ ትግራይ ዝተጣየሸ ሓድሽ ፖለቲካዊ ሰልፊ፡ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ብወገኑ፡ 20 ጉንበት፡ ህዝቢ ትግራይ ንዘበናት ዝምነዮ ዝነበረ መንግስቲ ብቕርጺ ደረጃ ክውንን ኣኽኢላ'ያ ኢሉ።

ምሁር ታሪክ ፕሮፌሰር ገብሩ ታረቀ ግን እቲ ዕለት 17 ዓመት ሙሉእ አሕዋት ዝተዋድእሉ መዛዘሚ ዕለት ስለ ዝኾነ ክኽበር ድሌት ካብ ዘይብሎም ሰባት መንጎ እዮም።

"እቲ በዓል ክኽበር ኣለዎ እንተተባሂሉ'ኳ፡ ኣብ ዝሓለፉ 27 ዓመታት ብዝተኸበረሉ መንገዲ ክኽበር ድሌት የብለይን" ኢሎም።

"ከም በዓል እንተዘይተኸብረ'ውን ግን፡ ታሪካዊነቱ ኣብ ሕቶ ዝኣቲ ዕለት ኣይኮነን" ክብሉ'ውን ንቢቢሲ ተዛሪቦም።