ዳይመንድ ሊግ፡ "ንደገፍተይን ኣድነቕተይን ግን ይቕሬታ ክሓትት እፈቱ"

ኣትሌት ሓጎስ ገብረሂወት ኣብ ውድድር ዳይመንድ ሊግ - ስዊዘርላንድ Image copyright Getty Images

ኣትሌት ሓጎስ ገብረህይወት ኣብ ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ስዊዘርላንድ-ሉዛን ዝተኻየደ ውድድር ኣትሌቲክስ ዳይመንድ ሊግ ሓደ ክስተት ኣጋጢምዎ ነይሩ።

እቲ ኣትሌት ንናይ 5 ሽሕ ውድድር ብቐዳምነት ክመርሕ ድሕሪ ምጽናሕ፡ ገና ኣብ ዘይተወደአ ጉያ ቀዳማይ ዝወጽአ መሲልዎ ሓጎሱ እናገለጸ ኣቋሪጹ'ዩ።

ኣትሌት ሓጎስ ነዚ ብዝምልከት ምስ ቢቢሲ ዝገበሮ ሓጺር ቃለ-መሕትት ስዒቡ ቀሪቡ'ሎ።

ቢቢሲ፡ ኣትሌት ሓጎስ ኣብቲ ውድድር ብዛዕባ ዘጋጠመካ ነገር ካብ ኣንደበትካ ክንሰምዕ፡ ከመይ እዩ ነይሩ እቲ ኣጋጣሚ?

ሓጎስ፡ ሓሙሽተ ዙራት ከም ዝተረፉና ይርእይ ነይረ። ኣብቲ ሜዳ ብጽሑፍ ይወጽእ እዩ። እቲ ጸገም ብናይ በዓለይ ጸገም'ዩ ተፈጢሩ። ክልተ ዙር ምስተረፈና ግን ነታ ሓንቲ ዙር ረሲዐያ።

ኣብ ስምዒት ኣትየ። ክዕወት'የ ኢልካ ክትሓስብ ከለኻ ድማ ንኩሉ ነገራት ትርስዖ። ሸውዓተ ሚእቲ ሜትሮ ክተርፈና ከሎ እየ ነቲ ውድድር ክመርሕ ጀሚረ።

ጋዜጠኛታት [ኮሜንታተራት] 'ገና ሓደ ዙር ይተርፍ' እናበሉ ከለዉ፡ ኣነ ግን ኣብ ካልእ ስምዒት ስለዝነበርኩ ኣይሰምዖምን ነይረ። ሓንቲ ዳኛ ኣብ ቅድመይ ኮይና 'ገና ኣይተወደአን' ትብለኒ ነይራ።

ዋላ ንዓዓ ኣብ ሓሳብ ኣየእተኽዋን።

ቢቢሲ፡ ብዙሕ ዓለማዊ ውድድራት ዝተሳተፍካ ኢኻ'ሞ፡ ስምዒት ድዩ ወይስ ሕጊ ዘይምፍላጥ ናብ ከምኡ ከእትወካ ዝኸኣለ?

ሓጎስ፡ ክልተ ምኽንያታት'ዮም። እቲ ሓደ ኣብ ስምዒት ምእታወይ እዩ። ካልኣይ ከኣ 'ቲፎዞ' [ደገፍቲ] ብሓያል ድምጺ ክድግፈካ ከሎ፡ በቃ እቲ ውድድር ተወዲኡ'ዩ ኢለ። እምበር ናይ ተሞክሮ ምንኣስ ኣይኮነን።

ሓድሽ ተወዳዳሪ ኮይካ'ውን ትፈልጦም ሕግታት ኢዮም። ውድድር 5 ሽሕ ሜትሮ ቀሊል'ዩ። እቲ ደወል ኣሎ፤ መስመርካ ትፈልጥ ኢኻ፤ ናብ ስምዒት ብምእታወይ ግን እዚ ኣጋጢሙ'ሎ።

ቢቢሲ፡ ሓደ ዙር ከም ዝተርፍ ዝሕብር ደወል እናተደወለ'ኸ ከመይ ዘይሰማዕኻ?

ሓጎስ፡ ነቲ ደወል ኣይሰማዕክዎን። ምኽንያቱ ሓንሳብ ተወዲኡ'ሎ ኢለ ስለዝሓሰብኩ ናብ ሓሳበይ ኣይመጸአን። ካልኦት ተወዳደርቲ ክሓልፉ ምስረኣኹ ግን ከም ዘይተወደአ ተገንዚበ።

ቢቢሲ፡ ሽዑ ብድሕሬኻ ዝነበረ ኢትዮጵያዊ ኣትሌት ዮሚፍ ቀጀልቻ ሓሊፉካ ክከይድ ከሎ እንታይ ተሰሚዑካ?

ሓጎስ፡ ዝተሰምዓኒ ነገር የለን። እቲ ውድድር ከም ዘይተወደአን ከም ዝተረፍኩን ግን ንነብሰይ ኣእሚነ። ከጋጥም ዝኽእል ነገር ስለዝኾነ ዝፈጠረለይ ጽቡቕ ዘይኮነ ስምዒትን ቅርታን የለን።

Image copyright IAAF

ንደገፍተይን ኣድነቕተይን ግን ይቕረታ ክሓትት እፈቱ።

ቢቢሲ፡ እቲ ውድድር ገና ከም ዝኾነ ምስፈለጥካ ተመሊስካ ክትምልኦ ፈቲንካ ኢኻ። ክዕወት'የ ዝብል እምነት ስለዝነበረካ ዲኻ መሊስካ ዝጎየኻ?

ሓጎስ፡ ምስ ረኣኽዎ 'ነቲ ውድድር ክውድኦ ኣለኒ' ዝብል ሓሳብ ብምሓዝ'የ ወዲኤዮ። ሓንሳብ ኣብ ሞንጎ ደው ምስበልካ መሊስካ ክትጎይይ እንተፈቲንካ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ።

ምኽንያቱ ሰብነትካ ዝሒሉ ስለዝጸንሕ መሊስካ 'ስፕሪንግ' ጌርካ ክትጎይይ ጽቡቕ ኣይመጽእን። 'ውድድር ተወዲኡ፤ ተዓዊተ' እናበልካ ጸኒሕኻ ከም ዘይተወደአ ክትፈልጥ ከለኻ ድማ 'ሞራልካ' ይወርድ እዩ።

ክውድኦ ኣለኒ ኢለ ብምሕሳብ ጎየ፡ ግን ከኣ ደኺመ ስለዝነበርኩ ክሰምረለይ ኣይከኣለን።

ቢቢሲ፡ በቲ ኣብ መጀመርታ ዝነበረካ መሪሕነት እንተትቕጽል'ሞ እቲ ጌጋ እንተዘየጋጥም ቀዳማይ ብምውጻእ ምተዓወትካ'ዶ?

ሓጎስ፡ እዚ ምግማት ኣይከኣልን። በቲ ይመርሓሉ ዝነበርኩ ርሕቀት ክግምግሞ ከለኹ፡ ዋላ ቀዳማይ እንተዘይረኸብኩ ካልኣይን ሳልሳይን ናይ ምውጻእ ዕድል ግን ነይሩኒ።

ቢቢሲ፡ ብድሕሪ እቲ ውድድር ግን ካብቲ ቀዳማይ ዝወጸአ ኣትሌት ዮሚፍ ወይ ካብ ኣሰልጠንትን ኣዳለውቲ ውድድርን ዝተወሃብካ ርእይቶ ኣሎ'ዶ?

ሓጎስ፡ ዝተወደአ መሲሉኒ ከም ዝተጋገኹ ምስፈለጡ፡ ኣብ ቀጻሊ ተመሳሳሊ ጌጋ ንኸይፍጽም'ዮም ሓቢሮምኒ። 'ናይ ሎሚ ሓሊፉሎ ንቐጻሊ ግን በርትዕ' ኢሎምኒ።

ሓድሽ ኣትሌት ከም ዘይኮንኩ ብምግላጽ ከኣ ከጋጥም ዝኽእል ነገር ከም ዝኾነ ነጊሮምኒ።

ቢቢሲ፡ ብድሕሪ ውድድር ነቲ ኩነታት ብቪድዮ ክትሪኦ ከለኻ፡ ሕርቃን'ዶ ሰሓቕ ቀዲሙካ?

ሓጎስ፡ ነቲ ቪድዮ መሊሰ ክሪኦ ከለኹ ብጣዕሚ'ዩ ኣስሒቑኒ። ኣስተውዒለ ክጎይይ ዘይምኽኣለይ ብጣዕሚ ኣገሪሙኒ። ንነብሰይ 'ዋእ! ኣብ ምንታይ እየ ነይረ?' ክብል ሓቲተ።

ኣእምሮይ ምሳይ ኣይነበረን ኢለ። ክሳብ ሎሚ ካብ ዘጓነፉኒ ክስተታት እቲ ዝዓበየ እዩ።

ቢቢሲ፡ ኣብ ዲያመንድ ሊግ ክትሳተፍ ንፈለማ እዋንካ ድዩ?

ሓጎስ፡ ኣብ ብዙሕ ዓበይቲ ውድድራት ተሳቲፈ እየ። ኦሎምፒክን ዋንጫ ዓለምን ተሳቲፈ እየ። ኣብ ዳይመንድ ሊግ እውን ተዓዊተ ነይረ። ንዓይ ሓድሽ ኣይኮነን።

ቢቢሲ፡ እቲ ናይ ዓርቢ ውድድር ኣብ ናይ ዳይመንድ ሊግ ውጽኢትካ ጽልዋ ፈጢሩ'ዶ ይኸውን?

ሓጎስ፡ ናብ ናይ መወዳእታ ውድድር ዘሕልፈኒ ነጥቢ ረኺበ ኣለኹ። ኣብኡ ዝወዳደሩ ሰባት ተፈሊጦም ኣለዉ። ኣብኡ ንሳተፍ 12 ኣትሌታት ተፈሊጥና ኣለና።

ኣነ ድማ ብድምር ነጥበይ ሻድሻይ ኮይነ'የ ሓሊፈ። ስለዚ እቲ ናይ መወዳእታ ውጽኢት ሽዑ ዝፍለጥ'ዩ። ንደገፍተይ ሽዑ ክኽሕሶምን ከሕጉሶምን እኸውን።

ኣትሌት ሓጎስ ንቢቢሲ ከም ዝሓበሮ እቲ ናይ መወዳእታ ውድድር ዳይመንድ ሊግ ኣብ ዝመጽእ መወዳእታ ነሓሰ ክካየድ እዩ።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት