ኣዴፓ፡ ህወሓት ኣብታ ሃገር ንዘለዉ ጸገማት ተሓታቲ'ዩ

ኣርማ ኣዴፓ Image copyright FBC/FB

ሎሚ መዓልቲ ተኣኪቡ ዝወዓለ ኮሚቴ ፈጻሚት ስራሕ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ኣምሓራ (ኣዴፓ) ብህወሓት ንዝተውሃበ መግለጺ ምላሽ ሂቡ።

እቲ ኮሚቴ ፈጻሚት ስራሕ ኣብ መግለጺኡ፡ እታ ሃገር ሕዚ ንዘላቶ ፖለቲካዊ ቅልውላው ህወሓት ተሓታቲ'ዩ እንትብል፡ መግለጺ ህወሓት ድማ ንክብርን ህልውናን ህዝቢ ኣምሓራ ዘይምጥን ክብል ኮኒኑዎ።

ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት ትማሊ ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ፡ ኣዴፓ "ንደምበ ትምክሕቲ" ሓቚፉ ኣሎ ክብል ድሕሪ ምንቃፉ፡ ኣካይድኡ እንተ ዘይኣቕኒዑ፡ ብሓባር ክሰርሑ ከም ዘጸግሞ ገሊጹ ነይሩ።

ብተወሳኺ፡ ህወሓት እቲ ሃገራውን ክልላውን ለውጢ ብጥርጣረ ክርአ ምስ ሓይልታት ዕንወት ተደሪቡ ኣመራርሓ ይህብ ምህላው ይጠቅስ።

"ኣብ ኢትዮጵያ ምኽንያት ለውጢ ዝኾኑ ኣሳርን ጸረ ዲሞክራሲያውንን፣ ህዝብን ሃገርን ብድፍረት ዝሰረቑ ዘመትቲ፣ ኣብ ልዕሊ ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢ-ሰብኣዊ ተግባር ዝፈጸሙ ጥርጡራት ገበነኛታት ሓቚፉን ሓቢኡን ሒዙ እናሃለወ፡ ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት ዘውጽኦ መግለጺ ንዘመናት ዝነበሮ ናይ ምስሉይነት ባህሪ ዘቃልዐ'ዩ" ክብል ኾኒኑዎ።

ስለዚ ድማ፡ መግለጺ ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት "ጭጉራፍስ ባዕላ ወቒዓ ባዕላ ተእዊ'ዩ" ኢሉ።

ካብዚ ብተወሳኺ፡ ኣዴፓ ኣብ ልዕሊ ላዕለዎት ኣመራርሓ ክልልን ፌደራልን ብዝተፈጸመ ቕትለት ኣብ ሓዘን እናሃለዉ፡ እዚ መግለጺ ምውጽኡ "ካብ ልፍንታዊ ፓርቲ" ትጽቢት ከም ዘይግበር ብምግላጽ፡ "ህወሓት ንኣዴፓ ይቕሬታ ክሓትት ኣለዎ" ኢሉ።

ኣዴፓ ከም ህወሓት ንዝኣመሰሉ ናይ ውዲት ሓይልታት ዘወድስ ሰልፊ ኣይኮነን ዝበለ እቲ ውድብ፡ ኣብ ዝሓለፈ 15 ሰነ ንዝተፈፀመ ቅትለት ሰብመዚ ክልል ኣምሓራን ጀነራላት ሰራዊት ምክልኻል ሃገርን፡ ተግባር እቲ ገበን ብቀጥታን ብተዘዋዋርን ንዝተሳተፉ ኣካላት ናብ ሕጊ ብምቕራብ ይሰርሕ ከም ዘሎ ብምግላፅ፡ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ጎንና ተሰሊፉ ክቃለስ ዝግበኦ ህወሓት፡ ኣብ ልዕሊ ውድብናን ህዝቢ ኣምሓራን ንዝኸፈቶ ናይ ጥፍኣት ወፍሪ ብምምካት ህዝቢ ኣምሓራ ንፅኑዕ ኢትዮጵየዊ ሓድነት ክሰርሑ ፀዊዑ።

"እዋናዊ ፀገማት ከም ጥጡሕ ባይታ ብምጥቃም ርእስና ከድፍኡና ንዝደልዩ ከም ህወሓት ብዝኣመሰሉ ሓይልታት ጥፍኣት፡ ከምዘይንብረከኽ" ዝገለፀ ኣዴፓ፡ ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ተወልድቲ ኣምሓራ ኣብ ጎኒ እቲ ውድብ ክስለፉ ፀዊዑ።

ንመዓርነት ብሄርብሄረሰባትን ህዝብታትን፣ ንፍትሓዊ ተጠቃምነት፣ንናይ ብሓቂ ዲሞክራስን ስርዓት ፌደራሊዝምን ከምኡ እውን ንሓቀኛ ሕገ-መንግስቲ ክቃለስ እየ ዝበለ ሰልፊ ኣዴፓ፡ ህወሃት ንዘበናት ዝሰርሖ ገበን ንምሽፋንን ውድብ ኣዴፓ ናይ ህዝቢ ኣምሓራን ካልኦት ህዝብታትን ፀላኢ ንምግባር ብግጉይ ኣእሙሮ ብጥርጣረ ንክንረኣኣይ ዝንዛሕ መግለጺ መሰረት ዘይብሉ እዩ ኢሉ።

"ንፀረ ዲሞክራስያውነትን ምስሉይነትን ኣብ ጎንና ተሰሊፍኩም ክትቃለሱ ንፅውዕ" ኢሉ ኣዴፓ።

ህዝብታት ትግራይን ኣምሓራን ታሪካዊ ውህደትን ሓድነትን ዘለዎም፣ ባህላዊ፣ ጥንታውን ሃይማኖታውን ክብርታት ዝካፈሉ፣ ኣብ ሓደ ጉድጓድ ዝተቐበሩ ክቡር መስዋእቲ ዝኸፈሉ ህዝብታት'ዮም ኢሉ።

ይኹን'ምበር፡ ህወሓትን ካልኦት ተመሳሰልቲ ሓይልታትን ብሽም ህዝቢ እናመሓሉ ብሽም ህዝቢ ትግራይ እናነገዱ፡ "ህዝባዊ ሓድነትና ኣብ ሓደጋ ንምጥሓል ዝገብሩዎ ውዲት ምኻኑ ተገንዚብኩም፡ ክልቲኡ ህዝቢ ንምፍልላይ ዝግበሩ ሽርሕታት ብጽንዓት ክትቃለሱ ንጽውዕ" ኢሉ።

ኮሚቴ ፈጻሚት ስራሕ ኣዴፓ ንመሓዙትን ልፍንታውን ውድባት ኣብ ዘሕለፎ መልእኽቲ፡ ህወሓት ብዙሕነት ኢትዮጵያ ተሓልዩ ንክኸይድ ብሕታዊ ተሓላቒ መሲሉ፡ ገለሻብ ኣብ ሞንጎ ህዝብታት ጥርጣረ ብምፍጣር ህዝባዊ ሓድነትና ንክልሕልሕ ክሰርሕ ጸኒሑ'ዩ ኢልና "ኣብ ሓበራዊ መድረኽና ብሓባር ረጊምናዮ ኢና" ኢሉ።

ትማሊ፡ ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት፡ ኣዴፓ ኣብታ ሃገር ንዝፍጠሩ ዘለው ፖለቲካዊ ጸገማት ናብ ዝኸፍአ ደረጃ ክበጽሑ፡ ኣዴፓ ነቲ "ደንበ ትምክሕቲ" ኢሉ ዝገለጾ ሓይሊ ዕድል ረኺቡ ከም ድላዩ ክዕንድር ዝገብሮ ዘሎ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ኣምሓራ (ኣዴፓ) ከም ዝበሎ ይዝከር።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት

ተወሳኺ ዛንታ